Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TEMA | ÄNGLAR – FINNS DE PÅ RIKTIGT?

Fakta om änglar

Fakta om änglar

Skulle du vilja veta vilka änglarna är, hur de kom till och vad de gör? Det bästa vi kan göra för att få svar på de frågorna är att vända oss till Guds egen bok, Bibeln. (2 Timoteus 3:16) Så vad säger Bibeln om änglar?

  • Gud är en ande, och även änglarna är osynliga andar som inte är gjorda av kött och ben. De änglar som är trogna mot Gud bor i himlen och befinner sig i hans närhet. (Lukas 24:39; Matteus 18:10; Johannes 4:24)

  • Ibland har änglar uppenbarat sig som människor när de utfört uppdrag från Gud här på jorden. När de sedan fullbordat sitt uppdrag har de återvänt till andevärlden. (Domarboken 6:11–23; 13:15–20)

  • Änglarna omtalas som manliga personer i Bibeln, och de har alltid materialiserat sig som män. Men de är varken män eller kvinnor, och de gifter sig inte och förökar sig inte. Änglarna började inte sina liv som människor här på jorden, varken som barn eller som vuxna. De skapades av Jehova. Det är därför Bibeln kallar dem ”den sanne Gudens söner”. (Job 1:6; Psalm 148:2, 5)

  • Bibeln talar om ”änglars språk”, och av det förstår vi att de har ett språk och kan tala. Gud har kommunicerat med människor med hjälp av änglar, men han vill inte att vi ska dyrka dem eller be till dem. (1 Korinthierna 13:1; Uppenbarelseboken 22:8, 9)

  • Det finns ”myriaders myriader” änglar. Det innebär att antalet änglar kan uppgå till flera miljarder. * (Uppenbarelseboken 5:11; Daniel 7:10)

  • Änglarna är ”väldiga i kraft”. De är mycket starkare än vi är och har övermänsklig intelligens. Av allt att döma kan de röra sig mycket snabbare än vad som är möjligt i den fysiska världen. (Psalm 103:20; Daniel 9:20–23)

  • Änglarna överträffar vårt intellekt och våra förmågor, men de har ändå sina begränsningar. Och det finns en del saker som de inte känner till. (Matteus 24:36; 1 Petrus 1:12)

  • Änglarna har sina unika personligheter och egenskaper. De har också en fri vilja, så precis som människor kan de välja att göra rätt eller fel. Sorgligt nog har en del änglar valt att göra uppror mot Gud. (Judas 6)

^ § 8 En myriad är egentligen ett antal av 10 000. En myriad gånger en myriad är 100 miljoner. Men i Uppenbarelseboken talas det om ”myriaders myriader” änglar. Det finns alltså hundratals miljoner, kanske miljarder, änglar!