Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TEMA | ÄNGLAR – FINNS DE PÅ RIKTIGT?

Hur kan änglarna hjälpa dig?

Hur kan änglarna hjälpa dig?

De trogna änglarna är mycket intresserade av oss människor, och de är fullt upptagna med att göra Jehovas vilja. De ropade och jublade ”högt av fröjd” när Gud skapade jorden. (Job 38:4, 7) Historien igenom har änglarna längtat efter att få inblick i bibliska profetior som gäller framtida händelser här på jorden. (1 Petrus 1:11, 12)

Bibeln visar att änglarna på olika sätt får hjälpa till att genomföra Guds vilja. Ibland har de därför fått beskydda dem som är trogna mot honom. (Psalm 34:7, 8) Här är några exempel.

  • Gud hade bestämt att de onda städerna Sodom och Gomorra skulle förstöras. Änglar hjälpte då den trogne mannen Lot och hans familj att fly därifrån. (1 Moseboken 19:1, 15–26)

  • I det forntida Babylon dömdes tre unga hebréer till döden och kastades i en brinnande ugn. Men Gud ”sände sin ängel och räddade sina tjänare”. (Daniel 3:19–28)

  • Profeten Daniel överlevde en natt i en lejongrop. Han sa att det var tack vare att ”Gud sände sin ängel och tillslöt lejonens gap”. (Daniel 6:16, 22)

Änglar har hjälpt uppriktiga människor historien igenom.

ÄNGLAR HJÄLPTE DEN FÖRSTA KRISTNA FÖRSAMLINGEN

Ibland fick änglar ha ett finger med i spelet under den första kristna tiden för att se till att Jehovas vilja genomfördes.

  • En ängel öppnade dörrarna till ett fängelse och uppmanade apostlarna som hade suttit där att fortsätta predika i templet. (Apostlagärningarna 5:17–21)

  • En ängel sa till lärjungen Filippus att gå till en ökenväg mellan Jerusalem och Gaza. Där skulle han predika för en etiopier som hade varit i Jerusalem för att tillbe. (Apostlagärningarna 8:26–33)

  • När tiden var inne för icke-judar att bli kristna visade sig en ängel för den romerske officeren Cornelius i en syn. Ängeln uppmanade honom att sända bud efter aposteln Petrus. (Apostlagärningarna 10:3–5)

  • En ängel visade sig för Petrus när han satt i fängelse och befriade honom därifrån. (Apostlagärningarna 12:1–11)

 HUR ÄNGLAR KAN HJÄLPA DIG

I dag hjälper inte änglarna människor på samma uppenbara och mirakulösa sätt som på Bibelns tid. Men Jesus sa om våra dagar: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14) De kristna i vår tid utför det här predikoarbetet med änglarnas stöd.

Änglarna hjälper till i predikoarbetet världen över.

Uppenbarelseboken visar att änglar skulle hjälpa människor världen över att lära känna Jehova och ta reda på vad hans vilja är. Aposteln Johannes skrev: ”Jag såg en annan ängel flyga i midhimlen, och han hade eviga goda nyheter att förkunna som ett glatt budskap för dem som bor på jorden och för varje nation och stam och språk och folk, och han sade med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom ära, därför att stunden för hans dom har kommit, ja, tillbe honom som har gjort himlen och jorden och hav och vattenkällor.’” (Uppenbarelseboken 14:6, 7) Nu i modern tid finns det mycket som visar att änglar vägleder och understöder det globala predikoarbetet. Faktum är att det ”uppstår glädje bland Guds änglar” om så bara en enda person ändrar inställning och vänder sig till Jehova. (Lukas 15:10)

Vad kommer att hända när predikoarbetet är färdigt? Jesus Kristus kommer tillsammans med arméer av änglar att strida i Harmageddon, dvs. ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”. (Uppenbarelseboken 16:14–16; 19:14–16) Mäktiga änglar kommer att verkställa Guds dom när Jesus ”låter hämnd komma över dem som ... inte lyder de goda nyheterna om vår Herre Jesus”. (2 Thessalonikerna 1:7, 8)

Änglarna är alltså intresserade av dig personligen och bryr sig om alla som vill tjäna Jehova. Och han har gång på gång använt dem för att stödja och beskydda sina trogna tjänare på jorden. (Hebréerna 1:14)

Var och en av oss står därför inför ett viktigt val. Kommer vi att lyssna på budskapet som nu predikas över hela världen? Jehovas vittnen där du bor berättar gärna mer om hur du kan få hjälp av Guds mäktiga änglar.