Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Tetragrammet, dvs. Guds heliga namn, Jehova, skrivet med hebreiska bokstäver (läses från höger till vänster).

En betydelsefull liten bokstav

En betydelsefull liten bokstav

Kan man verkligen lita på Guds löften? Jesus var övertygad om det, och hans undervisning stärkte hans åhörares förtroende för Gud. Vi ska se närmare på ett exempel från Jesus bergspredikan. I Matteus 5:18 står det: ”Jag säger er nämligen i sanning att förr skulle himmel och jord försvinna än att den minsta bokstav eller en liten del av en bokstav på något sätt skulle försvinna från lagen och inte allt skulle ske.”

Den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet är י (jod). Den är också första bokstaven i tetragrammet, som bildar Guds heliga namn, Jehova. * De skriftlärda och fariséerna ansåg att varje enskilt ord och varje enskild bokstav i Guds lag var viktig. Ja, varje ”del av en bokstav” var av största betydelse.

Bibeln försäkrar oss om att den bokstavliga himlen och jorden alltid kommer att bestå. (Psalm 78:69) Jesus sa att det var troligare att himlen och jorden skulle försvinna än att Guds lag inte skulle uppfyllas in i minsta detalj. Den här enkla jämförelsen hjälper oss att förstå att allt i Guds ord kommer att uppfyllas.

Små detaljer är inte helt oviktiga för Jehova Gud. Vi kan ta ett exempel: De forntida israeliterna blev befallda att inte bryta några ben på det lamm som de skulle offra vid påsken. (2 Moseboken 12:46) Det här kan vid första anblicken verka som en obetydlig detalj, och israeliterna förstod förmodligen inte vad som låg bakom befallningen. Men den var faktiskt en hint om vad som skulle hända i framtiden. Gud visste nämligen att Messias skulle avrättas på en tortyrpåle utan att få sina ben krossade. (Psalm 34:20; Johannes 19:31–33, 36)

Jesus uttalande belyser att vi kan ha fullt förtroende för Jehova. Guds löften kommer att uppfyllas in i minsta detalj, och hebreiskans minsta bokstav ger tyngd åt det!

^ § 3 Den minsta bokstaven i det grekiska alfabetet är jota, som liknar det hebreiska י (jod). Den lag som Gud gav Mose skrevs och fördes vidare på hebreiska, så det var förmodligen den hebreiska bokstaven Jesus pratade om.