Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 PÅ FRAMSIDAN | BOKEN SOM ÖVERLEVT TROTS ALLA HOT

Bibeln har överlevt naturlig nedbrytning

Bibeln har överlevt naturlig nedbrytning

HOTET: Bibelns skribenter och avskrivare skrev främst på papyrus och pergament. * (2 Timoteus 4:13) Dessa skrivmaterial gjorde att Bibelns budskap riskerade att gå förlorat. På vilket sätt?

Papyrus är ett känsligt material som lätt blir missfärgat och går sönder. ”Ett papyrusark som bryts ner är till slut inget annat än damm och fiberrester”, berättar egyptologerna Richard Parkinson och Stephen Quirke i boken Papyrus. Där står det också att papyrusarken kunde utsättas för mögelangrepp, bli fuktskadade, börja ruttna och skadas av gnagare och insekter, särskilt termiter. Dessutom har en del ark hanterats vårdslöst och blivit utsatta för onödigt mycket ljus och fukt, vilket har påskyndat nedbrytningsprocessen.

Pergament är tåligare än papyrus, men även det bryts ner när det hanteras på fel sätt och utsätts för ljus, fukt och extrema temperaturer. * Pergament drar även till sig insekter. När det gäller historiska dokument, säger boken Everyday Writing in the Graeco-Roman East att ”överlevnad snarare är undantag än regel”. Om Bibeln hade brutits ner, hade dess budskap gått i graven med den.

HUR BIBELN HAR ÖVERLEVT: Enligt den judiska lagen skulle varje kung ”göra en avskrift åt sig av denna lag”, som i dag finns i Bibelns fem första böcker. (5 Moseboken 17:18) Dessutom gjorde även professionella avskrivare många handskrifter. De gjorde faktiskt så många att det i det första århundradet fanns avskrifter i synagogor i hela Israel och ända bort till det avlägsna Makedonien. (Lukas 4:16, 17; Apostlagärningarna 17:11) Några mycket gamla handskrifter har klarat sig ända fram till i dag. Hur har de kunnat det?

Dödahavsrullarna hittades i lerkrukor i grottor. De hade överlevt flera hundra år i det torra klimatet.

Philip W. Comfort, som forskat om Nya testamentet, säger: ”Judarna var kända för att lägga sina heliga skrifter i lerkrukor för att bevara dem.” Och de kristna tog efter den seden. Därför har man i områden med torrt klimat kunnat hitta flera tidiga bibelhandskrifter i lerkrukor som funnits i mörka kamrar och grottor.

RESULTATET: Vi har i dag tillgång till tusentals bibelhandskrifter, somliga över 2 000 år gamla. Det finns ingen antik skrift som kan mäta sig med Bibeln när det gäller mängden forntida handskrifter.

^ § 3 Papyrus är ett skrivmaterial gjort av en vattenväxt med samma namn. Pergament är gjort av djurskinn.

^ § 5 Vi kan ta Förenta staternas självständighetsförklaring som exempel. Den skrevs på pergament, och knappt 250 år senare har texten bleknat och är nästan omöjlig att läsa.