Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur kan du få uppleva det eviga livet?

Hur kan du få uppleva det eviga livet?

GUDS tanke var att jorden skulle vara full av människor som erkände honom som sin skapare och som ville bli vägledda av honom och återspegla hans varma personlighet. Då hade de kunnat leva i lycka och harmoni och tillsammans upptäckt nya saker, befolkat jorden och gjort den till ett paradis. Men så ser inte livet ut i dag.

GUD LOVAR ATT LIVET PÅ JORDEN SKA BLI SOM HAN HADE TÄNKT FRÅN BÖRJAN

  • ”Han gör slut på krigen över hela jorden.” (Psalm 46:9)

  • ”Den bestämda tiden [kom] ... för att fördärva dem som fördärvar jorden.” (Uppenbarelseboken 11:18)

  • ”Ingen ... ska säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24)

  • ”Mina utvalda ska njuta fullt ut av sina händers verk.” (Jesaja 65:22)

Hur kommer de här profetiorna att uppfyllas? Gud har tillsatt sin son, Jesus, som kung i en fullkomlig regering som ska styra över jorden från himlen. Den regeringen kallas i Bibeln för Guds rike. (Daniel 2:44) Bibeln säger om Jesus: ”Gud ska ge honom hans förfader Davids tron, och han ska regera som kung.” (Lukas 1:32, 33)

När Jesus var på jorden gjorde han många underverk som visar hur han som regent kommer att förbättra människors liv.

JESUS VISADE VAD HAN KOMMER ATT GÖRA FÖR LOJALA MÄNNISKOR

  • När han botade alla slags sjukdomar visade han att han kommer att ta bort alla fysiska och psykiska problem som människor lider av. (Matteus 9:35)

  • När han stillade en storm visade han att han kommer att skydda människor genom att kontrollera naturkrafterna. (Markus 4:36–39)

  • När han gav tusentals människor mat visade han att han kommer att fylla människors grundläggande behov. (Markus 6:41–44)

  • När han förvandlade vatten till vin vid ett bröllop visade han att han kommer att se till att människor får njuta av livet. (Johannes 2:7–11)

Hur kan du få uppleva det liv som Gud vill ge dem som älskar honom? Det finns en ”väg” som du behöver slå in på. I Bibeln beskrivs den som ”vägen [som] leder till liv”, och det sägs att ”det är få som finner den”. (Matteus 7:14)

VÄGEN TILL ETT BÄTTRE LIV

Vad är vägen till liv? Gud säger: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig det som är till ditt bästa, den som leder dig på den väg du bör vandra.” (Jesaja 48:17) Om man går på den här vägen får man det bästa tänkbara livet.

 Jesus sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet.” (Johannes 14:6) Om vi tror på de sanningar som Jesus lärde ut och efterliknar honom kan vi komma närmare Gud och få bättre livskvalitet.

Hur kan du hitta vägen till liv? Det finns många religioner, men Jesus sa varnande: ”Det är inte alla som säger ’herre, herre’ till mig som ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Fars vilja.” (Matteus 7:21) Han sa också: ”Ni kan känna igen dem på deras frukter.” (Matteus 7:16) Med Bibelns hjälp kan du känna igen sann religion och se hur den skiljer sig från falsk religion. (Johannes 17:17)

Hur kan du slå in på vägen till liv? Bland annat genom att lära känna den som har skapat livet. Vem är det? Vad heter han? Hur är han som person? Vad gör han? Vad vill han att vi ska göra? *

Gud vill inte att vi människor bara ska äta, jobba och bilda familj. Han vill även att vi ska lära känna honom och bli hans vänner. Vi kan visa att vi älskar honom genom att göra hans vilja. Jesus sa: ”Detta leder till evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden.” (Johannes 17:3)

GENOM BIBELN LÄR GUD DIG ”DET SOM ÄR TILL DITT BÄSTA”. (JESAJA 48:17)

FÖRSTA STEGET PÅ DIN RESA

När vi lär oss hur den ende sanne Guden vill att vi ska leva, kan vi behöva göra vissa förändringar på det personliga planet. Det kan vara en utmaning. Men det är värt det, för den här resan kommer att bli underbar. Och precis som alla andra resor börjar den med första steget. Du kan få hjälp att hitta svaren på grundläggande frågor om Gud. Jehovas vittnen erbjuder kostnadsfria bibelkurser vid en tid och plats som passar dig. Du kan kontakta oss via vår webbplats, jw.org.