Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Visste du?

Visste du?

Vem var Josefs far?

Snickaren Josef från Nasaret var Jesus adoptivfar. Men vem var Josefs far? I det släktregister som finns i Matteus står det att Josefs far hette Jakob, medan det i Lukas står att Josef var ”son till Heli”. Hur går det ihop? (Lukas 3:23; Matteus 1:16)

I Matteus står det: ”Jakob blev far till Josef.” Här används ett grekiskt uttryck som utan tvekan visar att Jakob var Josefs biologiska far. Så Matteus skrev ner Josefs släktlinje, den kungliga släktlinjen från David. Jesus hade alltså laglig rätt till Davids tron genom sin adoptivfar Josef.

Varför står det då i Lukas att Josef var ”son till Heli”? Uttrycket ”son till” kan också betyda ”svärson till”. Ett liknande exempel finns i Lukas 3:27, där det står att Sealtiel var ”son till Neri”. Men i själva verket hette hans far Jekonja. (1 Krönikeboken 3:17; Matteus 1:12) Sealtiel var antagligen Neris svärson. Det var i den bemärkelsen som Josef var ”son till Heli”, eftersom han gifte sig med Helis dotter Maria. Lukas redogjorde alltså för Marias släktlinje, som var Jesus biologiska härstamning. (Romarna 1:3) Bibeln innehåller med andra ord två skilda släktlinjer som båda leder fram till Jesus.

Vad fanns det för tyger och färgämnen på Bibelns tid?

Färgat ulltyg som hittats i en grotta nära döda havet, daterat till tiden före år 135 v.t.

Fårull, gethår och kamelhår användes i forntidens Mellan­östern för att tillverka tyg. De vanligaste tygerna var av ull, och Bibeln talar ofta om får, fårklippning och ullkläder. (1 Samuelsboken 25:2; 2 Kungaboken 3:4; Job 31:20) I Egypten och Israel odlades lin som användes för att framställa linnetyg. (1 Moseboken 41:42; Josua 2:6) Bibeln säger att det fanns bomullstyg i Persien, men det är osäkert om israeliterna odlade bomull. (Ester 1:6) Siden var en lyxvara som troligen fördes in från Fjärran Östern av resande köpmän. (Uppenbarelseboken 18:11, 12)

I boken Jesus and His World sägs det att ”ull fanns i en mängd olika naturliga färger, från vitt till mörkbrunt med många nyanser däremellan”. Man brukade även färga ull. En dyrbar färg var purpur, som utvanns ur vissa havssnäckor. Olika växter, rötter, löv och insekter användes för att framställa röda, gula, blåa och svarta färger.