Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vilken framtid väljer du?

Vilken framtid väljer du?

KAN MAN VÄLJA HUR ENS FRAMTID SKA SE UT? En del tror att det är ödet, och inte personliga beslut, som styr ens liv. Om de inte når ett visst mål, kanske de rycker på axlarna och tänker att utgången var oundviklig. ”Det var aldrig menat”, säger de.

Andra blir besvikna och tappar modet eftersom det inte verkar gå att undvika orättvisorna i den här grymma världen. De kanske har gjort allt de kunnat för att få ett bra liv, bara för att sedan få se hur krig, naturkatastrofer och sjukdomar sätter käppar i hjulet för dem gång på gång. ”Varför ens försöka?” frågar de sig.

Olika händelser och omständigheter i livet kan såklart påverka dina framtidsplaner. (Predikaren 9:11) Men när det gäller din mer långsiktiga framtid har du faktiskt ett konkret val. Bibeln visar vad det här valet innebär.

Mose var ledare för den forntida nationen Israel. Strax innan de skulle gå in i det utlovade landet förmedlade han Guds budskap till folket: ”I dag lägger jag fram för er livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. ... Ni ska välja livet för att få leva, ni och era efterkommande, genom att älska Jehova, er Gud, lyssna till honom och hålla fast vid honom.” (5 Moseboken 30:15, 19, 20)

”I dag lägger jag fram för er livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. ... Ni ska välja livet.” (5 Moseboken 30:19)

Gud befriade israeliterna från slaveriet i Egypten och erbjöd dem ett lyckligt liv i frihet i det utlovade landet. Men det här var inget som de automatiskt skulle få del av. De var tvungna att ”välja livet” för att få de här välsignelserna. Hur kunde de göra det? Genom att älska Gud, lyssna till honom och hålla fast vid honom.

Du står inför ett liknande val i dag, och det du väljer avgör hur din framtid kommer att se ut. Om du väljer att älska Gud, lyssna till honom och hålla fast vid honom, så väljer du livet, det vill säga evigt liv på jorden. Men vad innebär de här olika stegen?

ÄLSKA GUD

Kärlek är Guds främsta egenskap. ”Gud är kärlek”, skrev aposteln Johannes under Guds inspiration. (1 Johannes 4:8) Jesus fick vid ett tillfälle frågan vilket som var det viktigaste budet. Han svarade: ”Du ska älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och med hela ditt sinne.” (Matteus 22:37) En nära vänskap med Gud bygger inte på rädsla eller blind lydnad, utan på kärlek. Men vad har vi för anledning att älska Gud?

Jehovas känslor för oss människor påminner om hur kärleksfulla föräldrar känner för sina barn. Inga föräldrar är perfekta, men de gör sitt bästa för att vägleda, uppmuntra, stötta och fostra sina barn. De älskar sina barn och vill att de ska vara lyckliga och att det ska gå bra för dem. Vad hoppas föräldrarna på i gengäld? De vill såklart att barnen ska älska dem och ta till sig det som de försökt lära dem. Visst är det förståeligt att vår himmelske Far vill att vi ska älska honom och uppskatta allt det underbara han har gjort för oss?

LYSSNA TILL HONOM

När ordet ”lyssna” används på Bibelns grundspråk förmedlar det ofta tanken på lydnad. Det är likadant på svenska; vi kan säga till barn att de ska lyssna på sina föräldrar, och vi menar då att de ska lyda dem. Så att lyssna till Gud innefattar både att ta till sig av det han säger och att lyda honom. Vi kan inte bokstavligt talat höra Guds röst, men vi lyssnar till honom när vi läser och följer hans ord, Bibeln. (1 Johannes 5:3)

Jesus betonade hur viktigt det är att lyssna till Gud när han sa: ”Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer från Jehovas mun.” (Matteus 4:4) Det är helt nödvändigt att äta mat, men det är faktiskt ännu viktigare att lyssna till Gud. Varför då? Den vise kung Salomo förklarade: ”Vishet är till skydd, precis som pengar är till skydd, men fördelen med kunskap och vishet är att de håller en vid liv.” (Predikaren 7:12 [13]) Kunskapen och visheten från Gud skyddar oss redan nu och hjälper oss att göra kloka val som leder till evigt liv i framtiden.

HÅLL FAST VID HONOM

Tänk på Jesus ord som nämndes i den förra artikeln. Han sa: ”Den trånga porten och den smala vägen leder till liv, och det är få som finner den.” (Matteus 7:13, 14) Tänk dig att du färdas på en smal och svårnavigerad väg. Visst skulle det i så fall vara smart att hålla sig tätt till en bra guide? På samma sätt behöver vi hålla oss nära Gud, om vi ska kunna nå vårt slutmål, evigt liv. (Psalm 16:8) Men hur håller man sig nära Gud?

Vardagen är ofta fullproppad med saker vi måste göra, och utöver det har vi massor av andra saker som vi skulle vilja göra. Allt det här kan få oss att bli så upptagna och distraherade att vi knappt hinner tänka på vad Gud vill att vi ska göra. Därför påminner Bibeln oss: ”Se alltså noga till att ni inte lever som ovisa utan som visa, och använd tiden på bästa sätt, för dagarna är onda.” (Efesierna 5:15, 16) Om vi sätter vår vänskap med Gud på första plats i vårt liv kan vi hålla oss nära honom. (Matteus 6:33)

VALET ÄR DITT

Du kan inte påverka ditt förflutna, men du kan påverka din framtid. Bibeln visar att vår himmelske Far, Jehova Gud, älskar oss, och den berättar också vad han vill att vi ska göra. Tänk till exempel på vad profeten Mika skrev:

”Han har talat om för dig, du människa, vad som är gott. Så vad förväntar Jehova av dig? Inget annat än att du är rättvis, älskar lojalitet och är ödmjuk när du vandrar med din Gud.” (Mika 6:8)

Gud inbjuder dig att vandra med honom, och han lovar att välsigna dig om du gör det. Kommer du att tacka ja till hans inbjudan? Valet är ditt.