Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Astrologi och annan spådomskonst – fönster mot framtiden?

Astrologi och annan spådomskonst – fönster mot framtiden?

ASTROLOGI

Astrologi är en typ av spådomskonst som bygger på tanken att stjärnorna, planeterna och månen har stor inverkan på människors liv. Astrologer påstår att vår personlighet och framtid påverkas av den position himlakropparna har när vi föds.

Astrologi kan spåras tillbaka till det forntida Babylon, och det är fortfarande populärt i dag. Enligt en amerikansk undersökning från 2012 ansåg en tredjedel av de tillfrågade att astrologi är ”ganska vetenskapligt”, och omkring 10 procent sa att det är ”mycket vetenskapligt”. Stämmer det? Nej. Tänk på det här:

  • Planeterna och stjärnorna har inga krafter som kan påverka människor på det sätt som astrologer påstår.

  • Horoskop är ofta så generellt formulerade att de skulle kunna stämma in på vem som helst.

  • Dagens astrologiska beräkningar görs utifrån den föråldrade tanken att planeterna kretsar kring jorden, trots att vi i dag vet att de kretsar kring solen.

  • En och samma person kan få motstridiga förutsägelser av olika astrologer.

  • Astrologer delar in människor i 12 olika kategorier, eller stjärntecken, utifrån deras födelsedatum. Men tecknens datum överensstämmer inte längre med tidpunkten då solen passerar genom de olika stjärnbilderna. Det här beror på att jordaxeln rör sig under århundradenas gång.

Det sägs att människors stjärntecken ger ledtrådar om deras personlighet. Men i verkligheten får inte personer som föds på samma datum samma karaktärsdrag. Deras födelsedatum avslöjar helt enkelt ingenting om deras personlighet. Astrologer bedömer människor utifrån olika antaganden om deras beteende och personlighet i stället för att se dem som de faktiskt är. Är inte det ganska fördomsfullt?

 ANNAN SPÅDOMSKONST

Människor har sedan forntiden vänt sig till spåmän och spåkvinnor för vägledning. En del sådana siare letade efter tecken i djurs och människors inälvor eller i det sätt en tupp pickade frön på. Andra letade efter mönster i teblad eller kaffesump. I dag använder man bland annat tarotkort, kristallkulor och tärningar för att förutsäga framtiden. Men kan sådana spådomar verkligen ge pålitlig information om framtiden? Nej.

Tänk till exempel på hur inkonsekventa de här spådomarna är. Olika spådomsmetoder leder ofta till motsägelsefulla svar. Till och med när samma metod används spretar svaren åt olika håll. Om någon till exempel vänder sig till två spåmän och ställer samma fråga om framtiden, baserat på samma tarotkort, borde logiskt sett svaren bli likadana. Men så är sällan fallet.

Flera kritiker ifrågasätter siarnas metoder och motiv. De menar att korten och kristallkulorna bara är rekvisita och att siaren i stället läser av personens reaktioner. En skicklig siare ställer ofta generella frågor och iakttar klienten noga för att kunna snappa upp verbala och icke-verbala ledtrådar. Helt omedvetet avslöjar alltså klienten saker om sig själv, men siaren påstår givetvis att han känner till dem tack vare sin spådomskonst. Efter att ha vunnit klientens förtroende på det här sättet har en del spåkunniga lyckats håva in mycket pengar.

VAD SÄGER BIBELN?

Astrologi och annan spådomskonst antyder att vår framtid är förutbestämd. Men är den det? Bibeln säger att vi har förmågan att välja vad vi ska tro och göra och att våra val påverkar vår framtid. (Josua 24:15)

Det finns ytterligare ett skäl att undvika alla former av spådomskonst. Bibeln visar att Gud avskyr sådana saker. Den säger: ”Bland er får det inte finnas ... någon som håller på med spådom, magi eller teckentydning, någon trollkarl, någon som uttalar besvärjelser, någon som rådfrågar ett andemedium eller en spåman eller någon som söker vägledning hos de döda. De som håller på med sådant är avskyvärda för Jehova.” * (5 Moseboken 18:10–12)

^ § 17 Bibeln visar att Guds namn är Jehova. Den säger till exempel: ”Du, som har namnet Jehova, du ensam är den Högste över hela jorden.” (Psalm 83:18)