Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 PÅ FRAMSIDAN

Varför behövde Jesus lida och dö?

Varför behövde Jesus lida och dö?

”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden.” (Romarna 5:12)

Vill du leva för evigt? De flesta vill säkert det men tycker att det låter alldeles för orealistiskt för att ens fundera över. De menar att döden är en naturlig avslutning på livet.

Men tänk om man vänder på det, och du i stället får frågan: Är du redo att dö? Under normala omständigheter skulle de flesta svara nej. Vilken slutsats kan man dra av det? Vi vill leva till varje pris. Bibeln visar att Gud skapade människor med en önskan att leva. Det sägs till och med: ”Evigheten har han [Gud] lagt i människornas hjärtan.” (Predikaren 3:11, Svenska Folkbibeln)

Men vi lever ju inte för evigt. Varför inte det? Och har Gud gjort något för att vår situation ska se annorlunda ut? Bibeln ger uppmuntrande svar, som har ett direkt samband med varför Jesus behövde lida och dö.

VAD VAR DET SOM GICK FEL?

De tre första kapitlen i 1 Moseboken handlar om att det första paret, Adam och Eva, fick möjligheten att leva för evigt om de uppfyllde vissa villkor. Men de förlorade den möjligheten när de valde att inte lyssna på Gud. Det hela skildras enkelt och kortfattat – så pass enkelt att en del avfärdar det som en saga. Men 1 Moseboken är i likhet med evangelierna en saklig och historisk skildring. *

Vad har Adams olydnad lett till? Bibeln svarar: ”Alldeles som synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och döden på så sätt spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12) Adam syndade när han inte lyssnade på Gud. Det ledde till att han förlorade möjligheten att leva för evigt och dog så småningom. Vi blir sjuka, gamla och dör för att vi är avkomlingar till Adam. Vi har ärvt benägenheten att synda, eftersom det är så ärftlighet fungerar.  Men har Gud gjort något för att ändra situationen?

VAD GUD HAR GJORT

Mänskligheten gick miste om möjligheten till evigt liv när Adam syndade. Men Gud har gjort anordningar för att återlösa, eller köpa tillbaka, den möjligheten. Vad innebär det?

I Bibeln sägs det: ”Den lön synden betalar ut är död.” (Romarna 6:23) Konsekvensen av synd är alltså död. Adam syndade, och därför dog han. Vi får samma konsekvens eftersom vi också syndar. Men vi kan inte hjälpa att vi föddes med en benägenhet att synda. Gud har därför sänt sin son, Jesus Kristus, för att han skulle ta konsekvensen i vårt ställe. Hur går det till?

Jesus död öppnar vägen till evigt liv.

Det var en människa, den fullkomlige mannen Adam, som gick emot Gud och orsakade synd och död. Därför behövdes det en fullkomlig människa som var lydig in i döden för att befria oss från synd och död. Bibeln förklarar: ”Alldeles som genom en enda människas olydnad många gjordes till syndare, likaså skall också genom en endas lydnad de många göras till rättfärdiga.” (Romarna 5:19) Personen som avses när det står ”en endas lydnad” är Jesus. Han lämnade himlen, blev en fullkomlig människa * och dog för vår skull. Tack vare det kan vi bli rättfärdiga i Guds ögon och få evigt liv.

VARFÖR BEHÖVDE JESUS LIDA OCH DÖ?

Men varför behövde Jesus lida och dö? Räckte det inte med att Gud bara bestämde att Adams avkomlingar skulle få leva för evigt? Han har ju makten att göra det. Men det skulle betyda att han ignorerade en lag han själv hade stiftat, att konsekvensen för synd är död. Det är ingen oviktig lag som man kan ändra hur som helst. Den är grundläggande för sann rättvisa. (Psalm 37:28)

Om Gud hade sett mellan fingrarna i det här fallet hade det kunnat väcka frågor. Skulle han  sätta sin rättvisa åt sidan vid andra tillfällen också? Skulle han vara rättvis när han valde ut vilka av Adams avkomlingar som förtjänade evigt liv? Skulle man kunna lita på hans löften? Men Gud ruckade inte på sina principer, och det är en garanti för att han alltid gör det som är rätt.

Gud öppnade dörren till evigt liv i ett paradis på jorden genom Jesus offerdöd. Se vad Jesus själv säger i Johannes 3:16: ”Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” Jesus död är inte bara ett uttryck för Guds rättvisa, utan framför allt för hans kärlek till människor.

Men varför behövde Jesus lida och dö på det plågsamma sätt som beskrivs i evangelierna? Djävulen hade hävdat att inga människor skulle vara trogna mot Gud om de fick lida för det. Så när Jesus höll sig trogen trots svåra prövningar slog han hål på Djävulens påstående. (Job 2:4, 5) Det påståendet kan ha låtit trovärdigt efter att Djävulen fått Adam att synda. Men Jesus, som hade samma förutsättningar som Adam, var trogen trots att han fick lida. (1 Korinthierna 15:45) Det blev ett bevis för att Adam också hade kunnat vara trogen mot Gud om han hade velat. Vi gör väl i att efterlikna Jesus trohet. (1 Petrus 2:21) Gud belönade Jesus lydnad och gav honom odödligt liv i himlen.

HUR PÅVERKAR DET DIG?

Allt det här har verkligen inträffat, och vägen till evigt liv är öppen. Vill du leva för evigt? Ta i så fall till dig av Jesus ord: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” (Johannes 17:3)

Skulle du vilja lära dig mer om Jehova, den sanne Guden, och om hans son, Jesus Kristus? Jehovas vittnen hjälper dig gärna med det. Du kan hitta mer information på jw.org.

^ § 8 Se ”Första Mosebokens historiska karaktär” under rubriken ”Moseböckerna” i uppslagsverket Insikt i Skrifterna, utgivet av Jehovas vittnen. Du kan hitta det på jw.org. Se under PUBLIKATIONER > ONLINEBIBLIOTEK.

^ § 13 Gud överförde sin sons liv från himlen till jorden, och då blev Maria gravid. Guds heliga ande skyddade Jesus från att ärva ofullkomlighet från Maria. (Lukas 1:31, 35)