Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

VAKTTORNET Nr 1 2024 | Hur vet man vad som är rätt och fel?

Hur vet man vad som är rätt och fel? Många följer sitt samvete och de värderingar de har fått lära sig. Och en del går mycket på vad andra människor tycker och tänker. Hur brukar du göra? Hur kan du ta beslut som gör att du och din familj får ett så bra liv som möjligt?

 

En fråga vi alla måste ställa oss

Vilka värderingar tänker du följa när du tar beslut i moralfrågor?

Vilken vägledning följer många?

Vi kan gå på vad vi själva och andra tycker och tänker när vi gör val i livet. Men finns det något bättre?

Bibeln innehåller pålitlig vägledning

Vad visar att man kan lita på råden och vägledningen i Bibeln?

Vägledning som fungerar

Vi ska se närmare på fyra områden i livet där miljontals människor har märkt att Bibelns vägledning verkligen fungerar.

Vad kommer du att välja?

Vad kommer du att välja?

Hur kan man veta vad som är rätt och fel?

Bibeln kan hjälpa dig att göra val du inte behöver ångra.