Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Varför besvarar Gud inte alla böner?

Varför besvarar Gud inte alla böner?

Vår himmelske Far, Jehova Gud, tycker om att lyssna på våra uppriktiga böner. Men det finns sådant som kan göra att han inte besvarar våra böner. Vad kan det vara, och vad ska vi tänka på när vi ber? Vi ska se vad Bibeln säger.

”När ni ber, säg inte samma sak om och om igen.” (Matteus 6:7)

Jehova vill inte att vi bara ska upprepa inlärda böner eller läsa upp dem ur en bönbok. Han vill att vi ska tala från hjärtat. Hur skulle du känna om en vän alltid sa samma sak till dig, dag ut och dag in? Riktiga vänner berättar för varandra vad de tycker och tänker. Så om vi använder våra egna ord när vi ber visar vi att vi ser Gud som vår vän.

”När ni ... ber får ni inget, för ni ber med felaktiga motiv.” (Jakob 4:3)

Vi förväntar naturligtvis inte att Gud ska besvara våra böner om vi ber om sådant han inte tycker om. Vi kan ta ett exempel. Gud har tydligt varnat för girighet och en vidskeplig tro på lycka. (Jesaja 65:11; Lukas 12:15) Så om någon spelar om pengar och ber att Gud ska ge honom tur, kan han då räkna med att få bönesvar? Det skulle vara helt orimligt. Om Gud ska svara på våra böner måste vi alltså se till att det vi ber om är i linje med det som står i Bibeln.

”Om en man vägrar lyssna till lagen blir till och med hans bön något avskyvärt.” (Ordspråksboken 28:9)

På Bibelns tid besvarade Gud inte böner som kom från dem som struntade i hans lagar. (Jesaja 1:15, 16) Och han har inte förändrats. (Malaki 3:6) Om vi vill att Gud ska besvara våra böner måste vi alltså göra vad vi kan för att leva efter hans normer. Men hur är det om vi tidigare har gjort sådant som är fel? Betyder det att Jehova inte lyssnar på oss? Naturligtvis inte! Gud är kärleksfull och förlåter oss om vi ångrar det vi gjort och visar det i handling. (Apostlagärningarna 3:19)