Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Förlegad eller före sin tid?

Förlegad eller före sin tid?

VETENSKAP

BIBELN ÄR INGEN VETENSKAPLIG LÄROBOK, MEN DEN VAR LÅNGT FÖRE SIN TID MED FLERA VETENSKAPLIGA UPPGIFTER.

Har universum en början?

Tidigare var många framstående forskare helt övertygade om att universum inte hade någon början, men i dag är de flesta forskare överens om motsatsen. Bibeln har hela tiden sagt att universum har en början. (1 Moseboken 1:1)

Vilken form har jorden?

Förr i tiden trodde många människor att jorden var platt. Men på 400-talet f.v.t. hävdade grekiska vetenskapsmän att jorden var sfärisk, alltså klotformad. Redan på 700-talet f.v.t. skrev bibelskribenten Jesaja om ”jordens rund” och använde då ett ord som även kan översättas med ”sfär”. (Jesaja 40:22)

Bryts stjärnor och planeter ner?

På 300-talet f.v.t. hävdade den grekiske vetenskapsmannen Aristoteles att nedbrytning bara sker på jorden och att övriga himlakroppar är oföränderliga och oförstörbara. Den uppfattningen levde vidare i flera hundra år. Men på 1800-talet introducerade forskare konceptet entropi. Enligt entropilagen tenderar all materia i universum att brytas ner. Lord Kelvin, en av forskarna som formulerade entropilagen, framhöll det Bibeln säger om himlen och jorden: ”Som en klädnad skall de alla slitas ut.” (Psalm 102:25, 26 [26, 27]) I linje med vad Bibeln säger trodde Kelvin även att Gud kan välja att förhindra att hans skapelse förstörs av sådan nedbrytning. (Predikaren 1:4)

Hur hålls jorden och andra planeter på plats?

Aristoteles menade att himlakropparna var fästa vid olika lager av kristallsfärer som roterade runt jorden, som var i centrum. Men under 1700-talet v.t. accepterade forskare i stället att det var möjligt att stjärnor och planeter svävade fritt i ett tomrum. Intressant nog skrev en bibelskribent redan på 1400-talet f.v.t. att Skaparen ”hänger jorden på intet”. (Job 26:7)

MEDICIN & HÄLSA

BIBELN ÄR INTE HELLER EN MEDICINSK LÄROBOK, MEN DESS INNEHÅLL TYDER PÅ OMFATTANDE KUNSKAP INOM MEDICIN OCH HÄLSA.

Karantän av sjuka

Enligt Moses lag skulle en spetälsk person sättas i karantän. Men det var inte förrän under medeltidens svåra epidemier som läkare insåg värdet av att tillämpa den här principen. Än i dag är detta ett effektivt tillvägagångssätt. (3 Moseboken, kapitel 13 och 14)

Hantering av döda

Ända fram till slutet av 1800-talet var det vanligt att läkare först arbetade med döda kroppar och sedan behandlade sina patienter – utan att tvätta händerna däremellan. Det här ledde till många dödsfall. Men redan i Moses lag stod det att den som rörde vid en död kropp var ceremoniellt oren, och lagen krävde att personen tvättade sig med vatten för att bli ceremoniellt ren. Sådana religiösa anvisningar hade utan tvivel även stora hälsofördelar. (4 Moseboken 19:11, 19)

Hantering av avföring

Varje år dör över en halv miljon barn av diarré, ofta till följd av att bristande sanitet lett till kontakt med mänsklig avföring. Moses lag sa att man skulle gräva ner sin avföring utanför lägret. (5 Moseboken 23:13)

Tidpunkt för omskärelse

Enligt Moses lag skulle alla pojkar omskäras när de var åtta dagar gamla. (3 Moseboken 12:3) Nyfödda barns blod anses ha normal koaguleringsförmåga först efter en vecka. På Bibelns tid, innan modern sjukvård var tillgänglig, var det alltså till skydd för barnen att man väntade en vecka.

Känslor påverkar hälsan

Många medicinska forskare säger att man får bättre hälsa om man är glad, hoppfull, tacksam och förlåtande. Bibeln säger: ”Ett glatt hjärta är god medicin, men en nedslagen ande torkar ut benen i kroppen.” (Ordspråksboken 17:22)