Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Krig

Krig

De forntida israeliterna krigade i Jehovas, sin Guds, namn. Betyder det att Gud godkänner krigföring i dag?

Varför krigade de forntida israeliterna?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

 

Israeliterna tillbad en blodtörstig krigsgud.

VAD BIBELN SÄGER

 

De nationer som Israel besegrade var helt fördärvade av våld och vidrigheter, som tidelag, incest och barnoffer. De fick hundratals år på sig att ändra sig, men till slut förklarade Gud att han skulle driva bort dem för att de hade ”orenat sig” genom sina handlingar. (3 Moseboken 18:21–25; Jeremia 7:31)

”Det är på grund av dessa nationers ondska som Jehova, din Gud, driver undan dem för dig.” (5 Moseboken 9:5)

Väljer Gud sida i konflikter i dag?

KONSTATERANDE

 

I många krig påstår religiösa ledare på båda sidor att Gud står på deras sida. ”Alla krig som någonsin utkämpats har på något sätt varit förknippade med religion”, står det i boken The Causes of War.

VAD BIBELN SÄGER

 

De som är kristna ska inte strida. Aposteln Paulus skrev till sina medkristna: ”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte er själva.” (Romarna 12:18, 19)

Jesus uppmanade aldrig sina efterföljare att gå ut i krig. I stället sa han: ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er, så att ni visar er vara söner till er Fader som är i himlarna.” (Matteus 5:44, 45) De som är kristna bör vara neutrala och inte vara ”någon del av världen”, även om det blir krig i landet där de bor. (Johannes 15:19) Gud vill att de som tillber honom ska älska sina fiender och hålla sig utanför världens konflikter, så varför skulle han ge sitt stöd åt någon sida i ett krig?

”Mitt kungarike är ingen del av den här världen. Om mitt kungarike vore en del av den här världen, skulle mina underlydande ha kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt kungarike inte härifrån.” (Johannes 18:36)

 Kommer krigen någonsin att upphöra?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

 

Krig kommer alltid att finnas. ”Krig har en framtid”, kan man läsa i boken War and Power in the 21st Century. ”Det finns ingen risk att det bryter ut en bestående världsfred under det här århundradet.”

VAD BIBELN SÄGER

 

Krigen kommer att upphöra när ingen längre vill kriga. Guds rike, en verklig regering som styr från himlen, kommer snart att se till att det blir så. Det ska avväpna jorden och lära människor att vara fridsamma. Bibeln försäkrar oss om att Gud ska ”rätta till förhållandena beträffande mäktiga nationer långt borta. Och de skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Nation skall inte lyfta svärd mot nation, och de skall inte mer lära sig att föra krig.” (Mika 4:3)

Bibeln förklarar att Guds rike ska ta bort: alla jordiska regeringar som strider för sina egna intressen, alla orättvisa förhållanden som orsakar uppror och alla fördomar som skapar splittring. Då kommer krigen att upphöra. Gud lovar: ”[Man] skall inte göra skada eller vålla fördärv någonstans. ... Jorden skall vara full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten.” (Jesaja 11:9)

”Han får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände. Bågen bryter han sönder och hugger spjutet i stycken, vagnarna bränner han upp i eld.” (Psalm 46:9 [10])