Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Ett fascinerande grundämne

Ett fascinerande grundämne

”Inget grundämne har större betydelse för liv än kol”, står det i boken Nature’s Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Kol har unika egenskaper och kan binda till andra kolatomer och många olika kemiska ämnen. De kan bilda miljontals olika kolföreningar, och man upptäcker ständigt nya, både i naturen och genom syntetisk produktion.

Vi ska ta en liten titt på hur kolatomer kan bilda molekyler som ser ut som kedjor, pyramider, ringar, skikt och cylindrar. Kol är verkligen fascinerande!

DIAMANT

I diamant, som är det hårdaste naturliga material vi känner till, påminner kolatomernas sammansättning om pyramider. De kallas tetraeder och bildar en oerhört hård struktur. En perfekt diamant är i grund och botten en enda molekyl av kolatomer.

GRAFIT

I grafit binder kolatomerna starkt till varandra och bildar skikt. Mellan de separata skikten finns en svagare bindning som gör att de lätt kan separera från varandra, precis som bladen i en bunt papper. De här egenskaperna gör att grafit kan användas i både smörjmedel och blyertspennor. *

GRAFEN

Det här materialet består av ett enda lager kolatomer i ett hexagonalt mönster, som liknar ett hönsnät. Grafen har många gånger högre draghållfasthet än stål. Ett blyertsstreck kan innehålla ett eller flera lager grafen.

FULLERENER

De här ihåliga kolmolekylerna är som mikroskopiska bollar och cylindrar, så kallade nanorör. De mäts i nanometer (en miljarddels meter).

LEVANDE ORGANISMER

Cellerna i växter, djur och människor består till stor del av kol, som ingår i till exempel kolhydrater, fetter och aminosyror.

”[Guds] osynliga egenskaper ... uppfattas genom de ting som är gjorda.” (Romarna 1:20)

^ § 7 Se artikeln ”Har du en penna på dig?” i Vakna! för juli 2007.