Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Vad säger Bibeln om homosexualitet?

PÅ MÅNGA HÅLL i världen pågår en debatt om huruvida samkönade äktenskap ska bli lagliga. Och den 26 juni 2015 fastslog USA:s högsta domstol att samkönade äktenskap skulle bli lagliga i alla delstater. Det här ledde till att sökningar på nätet om domslutet och relaterade frågor sköt i höjden, och en av de vanligaste frågorna som knappades in var: ”Vad säger Bibeln om samkönade äktenskap?”

Bibeln ger inga direktiv för lagstiftning kring samkönade äktenskap. Men en mer grundläggande fråga i sammanhanget är: Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Utan att ens öppna Bibeln tror många att de vet svaret, men åsikterna går isär. En del säger att Bibeln helt klart fördömer homosexuella. Andra menar att budet om att älska sin nästa ger rum för vilka sexuella förbindelser som helst. (Romarna 13:9)

VAD SÄGER BIBELN EGENTLIGEN?

Vilka av de här påståendena stämmer?

  1. Bibeln fördömer homosexuella handlingar.

  2. Bibeln godkänner homosexuella handlingar.

  3. Bibeln underblåser fördomar och homofobi.

SVAR:

  1. SANT. I Bibeln står det: ”Varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet ... ska ärva Guds rike.” (1 Korinthierna 6:9, 10, Svenska Folkbibeln) Och det gäller både män och kvinnor. (Romarna 1:26, 27)

  2. FALSKT. Bibeln lär att sex bara är avsett för en man och en kvinna som är gifta med varandra. (1 Moseboken 1:27, 28; Ordspråksboken 5:18, 19)

  3. FALSKT. Bibeln godkänner inte homosexuella handlingar, men den uppmuntrar absolut inte till fördomar, hatbrott eller andra kränkningar av homosexuella. (Romarna 12:18) [1]

Vad tror Jehovas vittnen?

Jehovas vittnen tror fullt och fast att det Bibeln säger är till deras bästa, och därför följer de normerna i den. (Jesaja 48:17) [2] Det innebär att de undviker all sexuell omoral, däribland homosexuella handlingar. (1 Korinthierna 6:18) [3] Det är den livsstil de har valt, och de har, precis som alla andra, rätt att själva välja hur de ska leva sitt liv.

Jehovas vittnen försöker tillämpa den gyllene regeln och behandla andra som de själva vill bli behandlade.

Samtidigt försöker Jehovas vittnen ”sträva efter fred med alla”. (Hebréerna 12:14, Bibel 2000) De tar avstånd från homosexuella handlingar, men de skulle aldrig tvinga på andra sin uppfattning. De skulle heller aldrig delta i homofobiska hatbrott eller bli skadeglada när de hör om sådana brott. De försöker leva efter den gyllene regeln och behandla andra som de själva vill bli behandlade. (Matteus 7:12)

Är Bibelns syn fördomsfull?

Många tycker att Bibeln skapar fördomar mot homosexuella och att man är intolerant om man följer normerna i den. De påstår: ”Bibeln skrevs i en tid då människor var trångsynta. I dag ska vi acceptera människor oavsett bakgrund, nationalitet och sexuell läggning.” För dem är det lika illa att inte acceptera homosexuella handlingar som att ta avstånd från människor med en annan hudfärg. Men är det en rättvis jämförelse? Nej. Varför inte det?

Därför att Bibeln gör skillnad på homosexuella handlingar och homosexuella personer. Och Bibeln säger att de kristna ska respektera alla människor. (1 Petrus 2:17) [4] Men det betyder inte att kristna måste tycka att alla handlingar och sätt att leva är okej.

Vi kan ta ett annat exempel bara för att jämföra. Anta att du inte tycker om rökning men har en jobbarkompis som röker. Skulle det vara rätt att stämpla dig som trångsynt och fördomsfull bara för att du har en annan inställning till rökning än han? Och om din jobbarkompis skulle kräva att du måste ändra din inställning till rökning, visst skulle det vittna om att han var trångsynt och intolerant?

Jehovas vittnen har valt att följa Bibelns normer. De handlingar som Bibeln förbjuder ser de som oacceptabla. Men de skulle aldrig kränka eller behandla andra illa bara för att de inte lever som de gör.

Är Bibelns syn grym och känslokall?

Men hur är det då om man känner sig dragen till någon av samma kön? Är det medfött? Skulle det verkligen vara fel att följa sina känslor om så vore fallet?

Bibeln säger ingenting om de biologiska orsaker som kan spela in. Men den medger att vissa drag kan vara djupt rotade. Likväl är den tydlig med att vissa saker, däribland homosexuella handlingar, måste undvikas om man vill göra Guds vilja. (2 Korinthierna 10:4, 5)

En del skulle säga att Bibelns syn är grym och känslokall. Men det påståendet är grundat på antagandet att vi måste följa våra impulser och att sexuell attraktion varken ska eller kan hållas under kontroll. Men Bibeln säger att vi människor är mer än bara djur som måste följa sina instinkter. Vi är civiliserade varelser som kan välja att inte låta sig styras av enbart känslor. (Kolosserna 3:5) [5]

Vi kan ta ett annat exempel: En del experter säger att vissa personlighetsdrag, som till exempel aggressivitet, kan ligga i generna. Bibeln säger inget om eventuella biologiska orsaker till att någon är aggressiv. Men den nämner ”den som lätt blir vred” och ”någon som är hetlevrad”, och det tyder på att en del människor av naturen är mer aggressiva än andra. (Ordspråksboken 22:24; 29:22) Ändå säger Bibeln att man ska ”avstå från vrede och överge raseri”. (Psalm 37:8; Efesierna 4:31)

Få skulle säga att det är ett dåligt råd eller att det är grymt mot dem som har ett hett temperament. Även experter som säger att aggressivitet beror på generna arbetar hårt för att hjälpa andra att bemästra sina tendenser.

Det här exemplet påminner om hur Jehovas vittnen förhåller sig till alla handlingar som står i konflikt med Bibeln. Det inbegriper inte bara homosexuella handlingar, utan också heterosexuella handlingar mellan personer som inte är gifta med varandra. När det gäller sex ger Bibeln rådet: ”Var och en av er skall veta hur man blir herre över sitt eget kärl [sin egen kropp] i helighet och ära, inte i lystet sexuellt begär.” (1 Thessalonikerna 4:4, 5)

”Ändå är detta vad några av er har varit”

De som blev kristna i det första århundradet hade olika bakgrund och tidigare livsstil, och några av dem hade gjort radikala förändringar. Bibeln berättar att de hade varit ”sexuellt omoraliska”, ”avgudadyrkare”, ”äktenskapsbrytare” och personer ”som utövar homosexualitet”. Men sedan konstaterar den: ”Detta [är] vad några av er har varit.” (1 Korinthierna 6:9, 10, Svenska Folkbibeln; 1 Korinthierna 6:11)

Så några av de första kristna hade haft en homosexuell livsstil. Men menar Bibeln att ingen av dem någonsin mer kände sig dragen till någon av samma kön? Så kan det inte vara, eftersom Bibeln också innehåller uppmaningen: ”Fortsätt att vandra genom ande, så kommer ni inte alls att tillfredsställa något köttsligt begär.” (Galaterna 5:16)

Bibeln säger inte att en kristen aldrig kan få homosexuella känslor. I stället säger den att han eller hon kan välja att inte låta känslorna styra handlingarna. En handling börjar med en tanke, och därför uppmanas kristna att slå bort alla olämpliga tankar. (Jakob 1:14, 15) [6]

Bibeln gör alltså skillnad på känslor och handlingar. (Romarna 7:16–25) Det är inte omöjligt att kontrollera tankar och känslor som skulle kunna leda till vredesutbrott, otrohet och stöld. Och på samma sätt är det inte omöjligt för någon med en homosexuell läggning att kontrollera sina känslor så att de inte tar över. (1 Korinthierna 9:27; 2 Petrus 2:14, 15)

Jehovas vittnen följer Bibelns normer men skulle aldrig få för sig att tvinga på andra sina trosuppfattningar. Och de försöker inte heller ändra på lagstiftningar som skyddar de mänskliga rättigheterna för dem som har en annan livsstil. Jehovas vittnen predikar ett positivt budskap, och de älskar att prata om det med alla som vill lyssna. (Apostlagärningarna 20:20)

^ 1. Romarna 12:18: ”Håll fred med alla människor.”

^ 2. Jesaja 48:17: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig.”

^ 3. 1 Korinthierna 6:18: ”Fly sexuell omoral!” (Svenska Folkbibeln)

^ 4. 1 Petrus 2:17: ”Ära människor av alla slag.”

^ 5. Kolosserna 3:5: ”Döda därför era lemmar, som är på jorden, vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse.”

^ 6. Jakob 1:14, 15: ”Var och en prövas genom att dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, föder det synd.”