Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BIBELNS SYN

Utseende

Utseende

En balanserad syn på sitt utseende kan vara skillnaden mellan att känna sig lycklig och att känna sig miserabel.

Varför uppfattar vi saker som vackra?

Hur vi kan uppfatta någonting som vackert är på många sätt ett mysterium. Bibeln förklarar inte hur det går till, men den berättar varför vi har öga för skönhet. Det är något som Gud har delat med sig av. (1 Moseboken 1:27; Predikaren 3:11) Han har skapat oss med fantastisk form och funktion. Med tanke på det skrev en forntida lyriker: ”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.” (Psalm 139:14, Svenska Folkbibeln)

Men i dag är det många som har extrema åsikter när det gäller utseende, något som modeindustrin och populärkulturen har bidragit till. Enligt boken Body Image visar ett antal studier i västvärlden ”att utseendet är det som mest av allt påverkar självkänslan”. Om man fokuserar för mycket på sitt utseende kan man bli blind för något som är mycket viktigare – hur man är på insidan. (1 Samuelsboken 16:7)

På många håll i världen läggs överdrivet mycket fokus på att man ska vara snygg och sexig.

Utseende verkar bara bli viktigare och viktigare, och dessutom läggs större fokus än någonsin tidigare på sexuell framtoning i media. Kvinnor i synnerhet framställs ofta som sexobjekt. År 2007 rapporterade American Psychological Association att ”man sexualiserar kvinnor” i ”praktiskt taget alla medieformer”. Men Bibeln är tydlig med att vi ska undvika att påverkas av sådana trender – och det av en bra anledning. (Kolosserna 3:5, 6)

”Er prydnad skall inte vara något utvärtes, ... utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon.” (1 Petrus 3:3, 4, Bibel 2000)

Varför är det bra att vara balanserad?

En del menar att man borde visa upp sin kropp om man ser bra ut. I en del kulturer lär sig därför tonåringar och småtjejer att se sig själva som sexobjekt som bara ska tillfredsställa andras begär. American Psychological Association berättar vidare att dessa tjejer blir itutade att de ”ses och bedöms utifrån sitt utseende”. Det har lett till massor av känslomässiga problem, som ”självförakt, ... ätstörningar, låg självkänsla, depression och nedstämdhet”. En sådan inställning är alltså väldigt skadlig och har rentav blivit ett folkhälsoproblem.

”Undvik det som ger sorg i hjärtat, och håll olycka borta från din kropp; ty ungdom och blomstring är tomhet.” (Predikaren 11:10)

Hur kan man hitta balansen?

Bibeln uppmanar oss att ha ett ”sunt sinne”, eller sunt förnuft. (1 Timoteus 2:9) Människor med sunt förnuft har en balanserad syn på sig själva och är inte ytliga och fåfänga. De tar hänsyn till andras känslor, och det i sin tur gör att andra respekterar dem. Och det är framför allt något som Gud sätter värde på. (Mika 6:8) De har lättare att få bra vänner och en äktenskapspartner som inte bara är intresserad av sex, utan också av att bygga en stark relation som varar livet ut.

Det är av goda skäl Bibeln uppmuntrar oss att lägga fokus på vår personlighet, ”den inre, dolda människan”. (1 Petrus 3:3, 4, Bibel 2000) Inre skönhet är verkligen tidlös. Den kan till och med bli vackrare med tiden. Bibeln säger: ”Grått hår är en skönhetens krona när man finner den på rättfärdighetens väg.” (Ordspråksboken 16:31) Bibeln kan hjälpa en att känna sig nöjd med sitt utseende. Den innehåller receptet på verklig skönhet, som både gammal och ung kan uppnå.

”Behag kan vara falskt, och skönhet kan vara tom, men prisas skall den kvinna som fruktar Jehova.” (Ordspråksboken 31:30)