Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BIBELNS SYN

Änglar

Änglar

Änglar figurerar ofta i litteratur, konst och film. Men vad är egentligen änglar, och vad är deras uppgift?

Vad är änglar?

VAD BIBELN SÄGER

 

Den allsmäktige Guden skapade vårt fysiska universum och de första människorna. Men före det skapade han en annan hög livsform. De här osynliga individerna har krafter som vi människor inte har och lever i andevärlden, precis som Gud. (Job 38:4, 7) I Bibeln kallas de andar och änglar. (Psalm 103:20; 104:4) *

Det finns ett stort antal änglar. Runt Guds tron finns ”myriaders myriader” eller ”tio tusen gånger tio tusen” änglar. (Uppenbarelseboken 5:11, fotnoten) Tar man det här uttrycket bokstavligt finns det alltså hundratals miljoner änglar!

”Jag såg ... många änglar runt omkring tronen ... och antalet av dem var myriaders myriader och tusendens tusenden.” (Uppenbarelseboken 5:11)

Vad gjorde änglarna på Bibelns tid?

VAD BIBELN SÄGER

 

Gud har ofta använt änglar som språkrör och budbärare. * De har också utfört underverk från honom. Gud sände en ängel till Abraham för att hindra honom från att offra sin son Isak och för att välsigna honom. (1 Moseboken 22:11–18) Mose fick ett livsomvälvande budskap från en ängel som visade sig i en brinnande buske. (2 Moseboken 3:1, 2) Profeten Daniel kastades i en grop med lejon, men ”Gud sände sin ängel och tillslöt lejonens gap”. (Daniel 6:22)

”Då visade sig Jehovas ängel för honom i en eldslåga mitt i en törnbuske.” (2 Moseboken 3:2)

Vad gör änglarna i vår tid?

VAD BIBELN SÄGER

 

Det är svårt att med säkerhet säga exakt vad änglarna gör i dag. Men Bibeln visar att de i alla fall är engagerade i att hjälpa sanningssökare att lära sig mer om Gud. (Apostlagärningarna 8:26–35; 10:1–22; Uppenbarelseboken 14:6, 7)

Jehova gav patriarken Jakob en dröm där han såg en stor stege, eller trappa. Den gick från jorden till himlen, och änglar gick upp och ner för den. (1 Moseboken 28:10–12, fotnoten) Drömmen visar att Gud sänder sina änglar till jorden och ger dem i uppdrag att hjälpa människor som ber till honom. (1 Moseboken 24:40; 2 Moseboken 14:19; Psalm 34:7)

”En stege var ställd på jorden, och dess topp nådde upp till himlen; och se, Guds änglar gick upp och ner för den.” (1 Moseboken 28:12)

^ § 6 Bibeln berättar att en del andar gjorde uppror mot Gud. De här onda andarna kallas demoner. (Lukas 10:17–20)

^ § 11 Det ursprungliga hebreiska respektive grekiska ord som i Bibeln återges med ängel betyder budbärare.