Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

TEMA | ÄR BIBELN VERKLIGEN FRÅN GUD?

Bibeln – tecken på inspiration

Bibeln – tecken på inspiration

Vetenskapligt korrekt

BIBELN handlar inte om naturvetenskap. Men när den kommer in på vetenskapliga ämnen, som till exempel meteorologi och genetik, är den korrekt.

METEOROLOGI – VATTNETS KRETSLOPP

METEOROLOGI

I Job 36:27, 28 sägs det att Gud ”drar upp vattendropparna, de silar ner och bildar regn och dimma, de strömmar ur molnen”.

Här beskriver Bibeln de tre stegen i vattnets kretslopp. Gud, som är källan till solens energi, ”drar upp vattendropparna” genom avdunstning. Sedan bildas moln genom kondensation. Vattnet faller därefter ner som regn eller annan nederbörd. Meteorologer har fortfarande svårt att förklara vissa aspekter av hur regn bildas. Bibeln ställer frågan: ”Vem kan egentligen förstå molnlagren?” (Job 36:29) Gud har skapat allt och vet hur regnets kretslopp fungerar, och han lät en skribent beskriva det på ett korrekt sätt – och det långt innan vetenskapen kunde förklara de här processerna.

GENETIK – ETT FOSTERS UTVECKLING

GENETIK

Kung David, en av Bibelns skribenter, sa till Gud: ”Dina ögon såg mig då jag var ett embryo, i din bok var alla dess delar uppskrivna.” (Psalm 139:16) David beskriver på ett poetiskt sätt att ett foster utvecklas enligt ett förutbestämt mönster, som efter en instruktionsbok. Otroligt nog skrevs detta för omkring 3 000 år sedan.

I mitten av 1800-talet upptäckte den österrikiske botanikern Gregor Mendel genetikens grundläggande principer. Men det var först i april 2003 som man blev klar med kartläggningen av människans arvsmassa, som innehåller all genetisk information som behövs för att bygga en människokropp. Vissa forskare har liknat vår genetiska kod vid ett uppslagsverk fyllt av bokstäver som bildar ord, som i sin tur bildar instruktioner. Utifrån de här instruktionerna kan ett fosters olika kroppsdelar och organ, som dess hjärna, hjärta och lungor, utvecklas i rätt ordning och vid rätt tidpunkt. Arvsmassan har ibland beskrivits som ”livets bok”. Hur kommer det sig att Davids ord kan stämma så väl med dagens vetenskap? Han sa själv: ”Det var Jehovas ande som talade genom mig, och hans ord var på min tunga.” * (2 Samuelsboken 23:2)

Förutsäger framtiden

DET är i stort sett omöjligt att förutsäga olika makters uppgång och fall. Men Bibeln är väldigt detaljerad när den förutsäger sådana händelser. Den anger både när, på vilket sätt och i vilken omfattning något kommer att ske. Vi ska se på två exempel.

BABYLONS FALL OCH ÖDELÄGGELSE

Den forntida staden Babylon var centrum i ett mäktigt rike som i flera århundraden mer eller mindre styrde över västra Asien. Babylon var under en tid världens största stad. Men så skulle det inte alltid förbli. Gud inspirerade Jesaja att förutsäga att staden skulle bli permanent ödelagd. Omkring 200 år i förväg sa han att en erövrare vid namn Kyros skulle inta Babylon. (Jesaja 13:17–20; 44:27, 28; 45:1, 2) Blev det verkligen så?

HISTORIA

I oktober 539 f.v.t. intogs Babylon av Kyros den store. Staden föll på en enda natt. Den bördiga regionen blev med tiden förtorkad eftersom bevattningskanalerna täpptes igen när ingen tog hand om dem. Omkring år 200 v.t. verkar området ha varit helt öde, och än i dag ligger Babylon i ruiner. Staden blev ”en ödslig ödemark”, precis som Bibeln förutsade. (Jeremia 50:13)

Hur kunde Jesaja veta precis vad som skulle hända? Bibeln säger att det här var ett budskap mot Babylon ”som Jesaja, Amoz son, såg i en syn”. (Jesaja 13:1)

NINEVE – ”EN ÖDSLIG ÖDEMARK”

Nineve, huvudstaden i det assyriska världsväldet, var känd för sin arkitektur. Staden kunde skryta med breda gator, trädgårdar, tempel och enorma palats. Men profeten Sefanja förutsade att den här storslagna staden skulle bli ”en ödslig ödemark, en vattenlös trakt”. (Sefanja 2:13–15)

På 600-talet f.v.t. totalförstördes Nineve av babylonierna och mederna. Staden låg sedan i glömska i 2 500 år. Ett tag var en del tveksamma till om Nineve över huvud taget hade funnits. Det var först i mitten av 1800-talet som arkeologer hittade stadens ruiner. I dag är området förfallet och skadat av mänsklig påverkan. Organisationen Global Heritage Fund menar att ”Nineves ruiner riskerar att gå förlorade för alltid”.

Hur kunde Sefanja förutsäga det här? Han sa själv att det var ”Jehovas ord, som kom till [honom]”. (Sefanja 1:1)

Svar på livets stora frågor

BIBELN ger tillfredsställande svar på existentiella frågor. Här är några exempel.

VARFÖR FINNS DET SÅ MYCKET ONDSKA OCH LIDANDE?

Frågan om ondskan och lidandet förklaras i detalj i Bibeln. Det står bland annat:

  1. ”Människa har haft makt över människa till hennes skada.” (Predikaren 8:9)

    Korrupt och godtyckligt styre har orsakat enormt lidande.

  2. ”Allt beror på tid och oförutsedd händelse.” (Predikaren 9:11)

    Oförutsedda händelser, som allvarliga sjukdomar, olyckor och naturkatastrofer, kan drabba vem som helst och inträffa var som helst, när som helst.

  3. ”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden.” (Romarna 5:12)

    De första människorna skapades fullkomliga, och meningen var inte att de skulle dö. Men synd och död ”kom in i världen” när de medvetet valde att gå emot sin skapare.

Bibeln förklarar inte bara varför människor lider. Den lovar att Gud ska ta bort all ondska: ”Han skall torka varje tår från deras [människornas] ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

VAD HÄNDER NÄR MAN DÖR?

Bibeln förklarar att de döda är fullständigt omedvetna och inte kan göra någonting. I Predikaren 9:5 står det: ”De levande vet nämligen att de skall dö, men de döda vet ingenting alls.” När en människa dör ”förgås hans tankar”. (Psalm 146:4) Så vid döden upphör all hjärnaktivitet, och man kan inte längre tänka, känna eller göra någonting.

Bibeln säger inte bara vad som händer när man dör. Den ger även ett fantastiskt löfte för framtiden – de som dött kan få liv igen! (Hosea 13:14; Johannes 11:11–14)

VAD ÄR MENINGEN MED LIVET?

Jehova Gud skapade en man och en kvinna. (1 Moseboken 1:27) Den förste mannen, Adam, omnämns som ”son till Gud”. (Lukas 3:38) Meningen var att människorna skulle lära känna sin himmelske Far och för evigt leva ett lyckligt och meningsfullt liv på jorden. Det är därför vi har känsla för andlighet och en naturlig önskan att veta vem Gud är. Bibeln förklarar: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3)

Lukas 11:28 säger vidare: ”Lyckliga är ... de som hör Guds ord och bevarar det!” Bibeln hjälper oss alltså inte bara att bli vän med Gud, den kan även ge oss ett lyckligt liv och ett hopp för framtiden.

Lär känna Bibelns författare

MILJONTALS människor över hela jorden har undersökt bevisen och kommit fram till att Bibeln är mer än bara ett gammalt litterärt verk. Bibeln är Guds inspirerade ord, hans budskap till mänskligheten – inklusive dig. I den förklarar Gud att han vill att du ska bli hans vän. Han lovar att alltid finnas nära dig om du tar initiativet att lära känna honom. (Jakob 4:8)

Det kan vara oerhört givande att fördjupa sig i Bibeln. En bok kan säga mycket om sin författare. Och Bibeln ger en inblick i Guds tankar och känslor. Tänk vad det kan betyda. Du kan få veta hur universums skapare tänker och känner! Bibeln berättar även om

Skulle du vilja veta mer? Jehovas vittnen erbjuder gratis bibelkurser som kan hjälpa dig att lära känna Bibelns författare, Jehova Gud.

Den här artikeln har behandlat några av argumenten för att Bibeln är en inspirerad bok. Läs mer i kapitel 2 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen. Du hittar den på jw.org.

På jw.org kan du titta på videon Vem är Bibelns författare?

Se under PUBLIKATIONER > VIDEOR.

^ § 10 Jehova är Guds namn enligt Bibeln. (Psalm 83:18)