Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

TEMA | ÄR BIBELN VERKLIGEN FRÅN GUD?

Bibeln – ”inspirerad av Gud?”

Bibeln – ”inspirerad av Gud?”

ÄR BIBELN från Gud? Eller är den bara en bok med människors tankar och visdomsord?

Det här är en omdebatterad fråga även bland kristna. År 2014 visade en opinionsundersökning bland kristna i USA att majoriteten håller med om att ”Bibeln på något sätt kommer från Gud”. Men omkring 1 av 5 ansåg att Bibeln bara är en blandning av ”sagor, legender, historia och regler”. De här olika uppfattningarna gör att en viktig fråga kommer i förgrunden: Vad menar Bibeln när den säger att den är ”inspirerad av Gud”? (2 Timoteus 3:16)

VAD MENAS MED ”INSPIRERAD”?

Bibeln utgörs av 66 mindre böcker som skrevs av ungefär 40 olika skribenter under en period på omkring 1 600 år. Men hur kan Bibeln vara inspirerad av Gud när den skrevs av människor? Enkelt uttryckt betyder det att Gud är källan till informationen. Bibeln förklarar att ”människor talade ord från Gud, under det att de drevs av helig ande”. (2 Petrus 1:21) Gud använde alltså sin heliga ande, eller osynliga kraft, och förmedlade sitt budskap till bibelskribenterna. Man kan jämföra det med en företagsledare som dikterar ett brev för sin sekreterare. Det är företagsledaren som är brevets avsändare, inte sekreteraren som skriver ner det.

En del bibelskribenter fick höra Guds budskap från änglar. Andra fick syner, och ibland förmedlade Gud sitt budskap genom drömmar. Han lät ofta skribenterna använda egna ord när de skrev ner budskapet, men ibland meddelade han ordagrant vad de skulle skriva. Det alla hade gemensamt var att de inte skrev ner sina egna tankar, utan Guds.

Hur kan vi vara säkra på att Gud inspirerade bibelskribenterna? Vi ska se på tre argument som talar för att Bibeln kommer från Gud.