Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BIBELNS SYN

Tro

Tro

Många som är troende har svårt att förklara vad ordet ”tro” egentligen betyder. Vad är tro? Och varför är det så viktigt att ha tro i ordets rätta bemärkelse?

Vad är tro?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många menar att religiösa personer inte har några bevis alls för sina trosuppfattningar. När man frågar troende varför de tror på Gud kan man ibland få svar som: ”Det är min barnatro” eller ”Jag har alltid trott på Gud”. Sådana svar har fått en del att sätta likhetstecken mellan att vara troende och att vara lättrogen.

VAD BIBELN SÄGER

”Tron är den säkra förväntan om ting man hoppas på, det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser.” (Hebréerna 11:1) För att ha en säker förväntan krävs bevis – konkreta bevis. Ordet på grundspråket som översatts med ”den säkra förväntan” syftar på mer än bara en stark känsla eller önsketänkande. Det handlar om en övertygelse grundad på säkra bevis.

”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans [Guds] osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.” (Romarna 1:20, Svenska Folkbibeln)

Varför är det så viktigt med tro?

VAD BIBELN SÄGER

”Utan tro är det omöjligt att behaga honom, ty den som närmar sig Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som uppriktigt söker honom.” (Hebréerna 11:6)

Som vi nämnde tidigare har många troende helt enkelt behållit sin barnatro. ”Det är så jag har blivit uppfostrad”, kanske de säger. Men Gud vill att de som tillber honom ska vara helt säkra på att han ”är till”, dvs. existerar, och bryr sig om dem. Bibeln uppmanar oss därför att uppriktigt försöka lära känna Gud.

”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8)

Hur kan man få en stark tro?

VAD BIBELN SÄGER

Romarna 10:17 står det: ”Så kommer då tron av det man hör.” Det första steget till att få en stark tro på Gud är alltså att ”höra” vad Bibeln lär om honom. (2 Timoteus 3:16) Om du ger Bibeln en ärlig chans kan du få tillfredsställande svar på sådana viktiga frågor som: Vem är Gud? Vilka bevis finns det för att han finns? Bryr han sig verkligen om oss? Har han någon plan för människans framtid?

Bevis för Guds existens finns överallt.

Vi Jehovas vittnen hjälper dig gärna att undersöka Bibeln. På vår hemsida, jw.org, står det: ”Jehovas vittnen tycker om att undervisa människor om Bibeln, men vi tvingar aldrig någon att bli medlem. I stället presenterar vi helt enkelt vad Bibeln säger och erkänner att alla har rätt att tro vad de vill.”

Till syvende och sist måste du alltså ha bevis för din tro. Det kan du få genom att jämföra det som står i Bibeln med hur det ser ut i världen omkring dig. Då kommer du att likna de kristna i det första århundradet som ”tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde”. (Apostlagärningarna 17:11, Bibel 2000)

”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” (Johannes 17:3)