Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

SLUMP ELLER FORMGIVNING?

Myrans nacke

Myrans nacke

EN VANLIG MYRA kan lyfta föremål som är många gånger tyngre än sin egen vikt. Många mekanikingenjörer har fascinerats av det. För att komma underfund med vad som gör den här bedriften möjlig har ingenjörer vid Ohio State University i USA använt sig av datormodeller av myrans anatomi, fysiska egenskaper och biomekaniska funktioner. Modellerna baserades på mikro-datortomografier (skiktröntgenbilder) och simuleringar av hur myran belastas när den bär olika vikter.

Myran bär saker i munnen, och därför utsätts nacken för stora påfrestningar. Hur klarar den det? Den mjuka vävnaden i nacken är sammanvävd med det hårda hudskelettet som täcker hela kroppen. Sättet de sitter ihop på påminner om hur fingrarna överlappar varandra när man knäpper händerna. ”Att nackleden presterar så bra beror helt på dess utformning och sammanfogning med skelettet”, förklarar forskaren Carlos Castro vid Ohio State University. ”Denna unika sammanfogning mellan hårt och mjukt material gör strukturen oerhört stark, och det kan mycket väl vara svaret på varför myrans nackled kan klara så enorma belastningar.” Förhoppningen är att forskningen kring myrans nacke ska öppna dörren till fler framsteg inom robottekniken.

Vad tror du? Har myrans komplexa nackled kommit till genom evolution? Eller finns det en konstruktör?