Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

1. Är det Guds fel att vi får lida?

1. Är det Guds fel att vi får lida?

Varför det har betydelse

Många vill inte ha med Gud att göra eftersom de tror att det är han som ligger bakom lidandet.

Något att tänka på

Många religiösa ledare har, direkt eller indirekt, lärt ut att det är Gud som orsakar lidandet. En del har till exempel påstått följande:

  • Naturkatastrofer är ett straff från Gud.

  • Barn dör för att Gud vill ha fler änglar i himlen.

  • Gud tar ställning i krig, som alltid medför stort lidande.

Men kan det vara så att religiösa ledare har gett en felaktig bild av Gud? Tänk om Gud har förkastat dem?

TA REDA PÅ MER

Titta på videon Varför undersöka Bibeln? på jw.org.

Vad Bibeln säger

Gud är inte orsaken till vårt lidande.

Om han var det skulle det vara helt i strid med hans personlighet, som vi kan läsa om i Bibeln. Där står det till exempel:

”[Guds] vägar är alltid de rätta. ... Rättfärdig och rättvis är han.” (5 MOSEBOKEN 32:4)

”Det är otänkbart att den sanne Guden skulle göra något ondskefullt, att den Allsmäktige skulle göra något orätt!” (JOB 34:10)

”Den Allsmäktige dömer aldrig orättvist.” (JOB 34:12)

Gud förkastar religioner som inte ger rätt bild av honom.

Där ingår religioner som lär ut att Gud är orsaken till vårt lidande och som tar del i krig och andra våldsamheter.

”Profeterna profeterar lögn i mitt [Guds] namn. Jag har inte sänt dem, och jag har inte gett dem någon befallning eller talat till dem. Det är en lögnaktig syn ... och sitt eget hjärtas bedrägeri som de profeterar för er.” (JEREMIA 14:14)

Jesus fördömde religiöst hyckleri.

”Det är inte alla som säger ’herre, herre’ till mig som ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Fars vilja. Den dagen ska många säga: ’Herre, herre, vi har ju profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort underverk i ditt namn!’ Men då ska jag svara: ’Jag har inget med er att göra! Försvinn härifrån, ni som gör det som är ont!’” (MATTEUS 7:21–23)