Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 LEKTION 6

Behovet av bra värderingar

Behovet av bra värderingar

VAD INNEFATTAS I DET?

Människor med hög moral har en tydlig känsla för vad som är rätt och fel. Deras värderingar bestäms inte av hur det känns för stunden, utan grundar sig på vissa principer. Det är de här principerna som får styra deras uppförande – även när ingen annan ser vad de gör.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Barn bombarderas med information från kompisar, musik, filmer och tv-program. Det här kan ge dem en snedvriden syn på moral och få dem att ifrågasätta det de har lärt sig om rätt och fel.

Det här gäller speciellt under tonåren. Som det sägs i boken Beyond the Big Talk behöver tonåringar ”förstå vilken intensiv press de utsätts för från kompisar och media när det gäller att vara omtyckt och accepterad, och de behöver lära sig att göra val som stämmer överens med deras egna värderingar och beslut, även om deras kompisar inte skulle gilla det”. * Föräldrar måste alltså undervisa sina barn om sådana här saker innan de kommer upp i tonåren.

HUR MAN LÄR UT BRA VÄRDERINGAR

Var tydlig med vad som är rätt och fel.

BIBLISK PRINCIP: ”De mogna ... har använt sin tankeförmåga och övat den så att de kan skilja mellan rätt och fel.” (Hebréerna 5:14)

 • Hjälp barnen att förstå moraliska begrepp. Använd situationer i vardagen för att visa vad som är rätt och fel: ”Det här är ärligt; det där är inte ärligt.” ”Det här är rättvist; det där är inte rättvist.” ”Det här är snällt; det där är inte snällt.” Med tiden kommer barnen att koppla ihop sådana moraliska begrepp med handlingar.

 • Förklara varför något är rätt eller fel. Du kan till exempel fråga: Varför är det alltid bäst att vara ärlig? Hur kan lögner förstöra en vänskap? Varför är det fel att stjäla? Genom att prata med dina barn om sådana här frågor hjälper du dem att öva upp samvetet och tänka logiskt.

 • Betona fördelarna med bra värderingar. Du skulle kunna säga: ”Om du är ärlig kommer andra att lita på dig.” Eller: ”Om du är snäll kommer andra att gilla att vara med dig.”

Låt era värderingar bli familjens signum.

BIBLISK PRINCIP: ”Ta reda på vad ni är för slags människor.” (2 Korinthierna 13:5)

 • Era värderingar behöver forma hela familjen, så att du ärligt kan säga till barnen:

  •  ”I vår familj ljuger vi inte.”

  • ”Vi slåss inte, och vi skriker inte åt andra.”

  • ”Vi säger inte elaka saker till varandra.”

Dina barn förstår då att värderingar inte bara handlar om regler som ska följas, utan om vad ni som familj står för.

 • Prata ofta med barnen om familjens värderingar. Använd situationer i vardagen för att undervisa dem. Du skulle kunna jämföra era värderingar med dem som presenteras i media eller i skolan. Ställ frågor som: ”Vad skulle du ha gjort?” ”Hur skulle vår familj ha hanterat den här situationen?”

Hjälp barnen att göra värderingarna till sina egna.

BIBLISK PRINCIP: ”Ha ett gott samvete.” (1 Petrus 3:16)

 • Beröm barnen när de gör rätt. När du ser att dina barn handlar rätt, beröm dem då för det och förklara varför det var bra. Du skulle till exempel kunna säga: ”Du var ärlig. Jag är stolt över dig.” Om de berättar att de har gjort något som är fel, beröm dem då för att de var ärliga innan du tillrättavisar dem.

 • Säg ifrån när barnen gör fel. Hjälp barnen att ta ansvar för sina handlingar. De måste få veta vad de gjorde fel och hur det uppförandet går emot familjens värderingar. En del föräldrar vill inte göra sina barn ledsna genom att säga åt dem när de inte uppfört sig, men när man pratar med barnen om deras uppförande hjälper man dem att öva upp sitt samvete och förstå vad som är rätt och fel.

^ § 7 D.W. Haffner, Beyond the Big Talk: Every Parent’s Guide to Raising Sexually Healthy TeensFrom Middle School to High School and Beyond.