Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

När man lyder sina föräldrar är det som att göra avbetalningar på en skuld. Ju mer pålitlig man är, desto mer förtroende kommer man att få.

 FÖR UNGDOMAR

10. Pålitlighet

10. Pålitlighet

VAD INNEBÄR DET?

Om man är pålitlig kan föräldrar, vänner och arbetsgivare känna förtroende för en. Man följer regler, håller det man lovat och talar alltid sanning.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Hur mycket frihet du får står nästan alltid i proportion till hur mycket förtroende du har gjort dig förtjänt av.

”Det bästa sättet att få föräldrarna att lita på en är att bete sig moget och ansvarsfullt, även när de inte ser.” (Sarahi)

BIBLISK PRINCIP: ”Uppför er alltid väl.” (1 Petrus 2:12)

VAD KAN DU GÖRA?

Vill du vinna mer förtroende? Eller behöver du bygga upp ett förtroende igen? Då kan de här stegen vara till hjälp.

Var ärlig. Det finns inget som raserar ett förtroende så snabbt som lögner. Om du däremot är öppen och ärlig, speciellt när du gjort något fel, kommer andra att märka att de kan lita på dig.

”Det är lätt att vara ärlig när allt går bra. Men om man även är ärlig när man gjort något mindre bra kommer man verkligen att vinna andras förtroende.” (Caiman)

BIBLISK PRINCIP: ”Vi vill vara ärliga i allt vi gör.” (Hebréerna 13:18)

Ta ansvar. I en undersökning som gjordes av ett svenskt rekryteringsföretag svarade 3 av 4 chefer att ”ansvarstagande” var en av de viktigaste egenskaperna hos en anställd. Om du redan nu lär dig ta ansvar kommer du att ha nytta av det även senare i livet.

”Mina föräldrar lägger märke till när jag tar ansvar och sköter mina sysslor hemma utan att de behöver tjata på mig. Ju fler sådana initiativ jag tar, desto mer litar de på mig.” (Sarah)

BIBLISK PRINCIP: ”Jag är säker på att du kommer att rätta dig efter det jag har sagt, och ... jag vet att du rentav kommer att göra mer än så.” (Filemon 21)

Ha tålamod. Det är lätt för andra att se om man har växt fysiskt, men det kan ta tid innan någon märker att man har mognat känslomässigt och mentalt.

”Dina föräldrar och andra kommer inte att lita på dig bara för att du gör en bra sak en enda gång. Men förtroendet kommer att byggas upp sakta men säkert om du är pålitlig under en längre period.” (Brandon)

BIBLISK PRINCIP: ”Ha tålamod med alla.” (1 Thessalonikerna 5:14)