Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Mål är som ritningar. Om man anstränger sig kan de förverkligas.

 FÖR UNGDOMAR

12. Mål

12. Mål

VAD INNEBÄR DET?

Mål är något mer än bara önskedrömmar. För att nå ett mål krävs planering, anpassningsförmåga och gammalt hederligt arbete.

Det finns olika typer av mål: kortsiktiga (som tar dagar eller veckor), långsiktiga (som tar ett eller flera år) och de däremellan (som tar några månader). Man kan nå de långsiktiga målen genom att sätta upp mindre delmål.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

När man når sina mål får man bättre självförtroende och starkare vänskapsrelationer. Dessutom blir man gladare.

Självförtroende. När man sätter upp mindre mål och når dem får man självförtroende att ta sig an större. Man känner sig även säkrare när man ställs inför utmaningar i vardagen, till exempel grupptryck.

Vänskapsrelationer. Många gillar att vara med sådana som är målmedvetna, dvs. som vet vad de vill och är beredda att kämpa för det. Och det är få saker som kan stärka en relation så mycket som att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Glädje. Det känns bra när man når ett mål.

”Jag älskar att ha mål, för de håller mig i gång och ger mig något att fokusera på. Och när man har nått ett mål känns det bra att kunna tänka tillbaka och känna: ’Tänk att jag klarade det! Jag satte upp ett mål och nådde det.’” (Christopher)

BIBLISK PRINCIP: ”Om du väntar på den rätta vinden och det rätta vädret får du ingenting sått och ingenting skördat.” (Predikaren 11:4, Today’s English Version)

VAD KAN DU GÖRA?

Testa det här för att sätta upp och nå mål:

Prioritera. Gör en lista med möjliga mål och rangordna dem i den ordning du vill nå dem.

Planera. Gör följande med vart och ett av målen:

  • Sätt upp ett realistiskt slutdatum.

  • Sätt dig in i vilka steg som ingår.

  • Fundera på vilka problem som kan dyka upp och hur du ska klara av dem.

Agera. Vänta inte med att börja tills du har planerat allt in i minsta detalj. Fundera på vad som är det första du kan göra för att nå målet, och sätt i gång! Gör en utvärdering lite då och då.

BIBLISK PRINCIP: ”Den flitiges planer lyckas.” (Ordspråksboken 21:5)