Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Fostran styr ett barn i rätt riktning, precis som ett roder styr en båt.

 FÖR FÖRÄLDRAR

6. Fostran

6. Fostran

VAD INNEBÄR DET?

Att fostra sina barn innefattar att vägleda och undervisa dem. Det innebär att man ibland behöver tillrättavisa dem när de har gjort något fel, men ofta handlar det om att man ger moralisk vägledning så att de tidigt lär sig att fatta bra beslut.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

De senaste årtiondena har det blivit alltmer sällsynt att man tillrättavisar sina barn. En del föräldrar är rädda att de ska såra barnens självkänsla om de gör det. Men förnuftiga föräldrar sätter upp rimliga regler och hjälper sina barn att följa dem.

”Om barn ska växa upp till mogna vuxna behöver de gränser. Utan fostran blir ett barn som ett skepp utan roder; det kommer så småningom att komma ur kurs eller till och med gå på grund.” (Pamela)

VAD KAN DU GÖRA?

Var konsekvent. Om dina barn inte följer dina regler måste det få konsekvenser. Å andra sidan är det viktigt att du är snabb med att ge beröm när de gör som du säger.

”Jag berömmer ofta mina barn för att de är lydiga i en värld där så många inte är det. Beröm gör det lättare för dem att ta emot råd och tillrättavisning när det behövs.” (Christine)

BIBLISK PRINCIP: ”Det man sår får man också skörda.” (Galaterna 6:7)

Var resonlig. Ta hänsyn till dina barns ålder och mognad när du funderar över hur allvarligt det de gjort är. Bestraffning är oftast mest effektiv om den är kopplad till det de gjort. Om de till exempel inte kan hantera sin mobil på ett bra sätt skulle du under en tid kunna begränsa hur och när de får använda den. Men se till att inte göra en stor grej av sådant som bara är små irritationsmoment.

”När min son gjort något dumt försöker jag avgöra om han medvetet struntat i mina regler eller om det bara var ett misstag. Det är stor skillnad mellan ett litet misstag och ett dåligt personlighetsdrag som måste slipas bort.” (Wendell)

BIBLISK PRINCIP: ”Irritera inte era barn, så att de blir uppgivna.” (Kolosserna 3:21)

Var kärleksfull. Det är mycket lättare för barn att acceptera och följa råd och tillrättavisning när de vet att det är kärlek som ligger bakom.

”När vår son gjorde något fel försäkrade vi honom om att vi var stolta över alla bra val han gjort tidigare. Vi förklarade att misstagen inte definierade honom som person så länge han försökte rätta till dem. Och vi poängterade att vi skulle finnas där och hjälpa honom med det.” (Daniel)

BIBLISK PRINCIP: ”Kärleken är tålmodig och vänlig.” (1 Korinthierna 13:4)