Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 TEMA | VAD LIGGER BAKOM DET ÖVERNATURLIGA?

Fängslade av det övernaturliga

Fängslade av det övernaturliga

”Nu får vampyrer, varulvar och zombier flytta på sig, för nu är det demoner och exorcism som gäller.” (The Wall Street Journal)

TROLLKARLAR i alla åldrar, attraktiva häxor och snygga vampyrer är bara några av de fantasykaraktärer som blivit vanliga inom spel-, bok- och filmindustrin. Varför har det övernaturliga blivit så populärt? *

”Under de senaste årtiondena har antalet amerikaner som tror på spöken skjutit i höjden, från 1 av 10 till 1 av 3”, skriver Claude Fischer, professor i sociologi. ”Nästan dubbelt så många yngre som äldre säger att de uppsökt spirituella rådgivare och tror på spöken och hemsökta hus.”

Intresset för demoner har också ökat. Skribenten Michael Calia konstaterar: ”Att inslag med demonbesatta har fått sådan genomslagskraft inom populärkulturen beror till stor del på att zombier, varulvar och vampyrer har varit så populära under det senaste årtiondet.” (The Wall Street Journal)

Rapporter visar att mellan 25 och 50 procent av världens befolkning tror på spöken, och de figurerar frekvent i litteraturen i de flesta kulturer. En undersökning som gjordes av Christopher Bader och Carson Mencken, professorer i sociologi, visade att ”så mycket som 70–80 procent av USA:s befolkning tror starkt på något slag av paranormalt fenomen”. Enligt en studie utförd av föreningen Vetenskap och Folkbildning tror mer än var tredje svensk på övernaturliga händelser.

Ligger det någon fara i att intressera sig för det övernaturliga?

^ § 4 Nationalencyklopedin definierar ordet övernaturlig som något ”som inte tillhör den kända verkligheten och bryter mot naturlagar”.