Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Georgette Douwma/Stone via Getty Images

KOMMER JORDEN ATT ÖVERLEVA?

Haven

Haven

HAVEN ger oss inte bara mycket av vår mat, utan också många ingredienser som vi behöver till mediciner. Våra hav producerar mer än hälften av allt syre på jorden, och de tar också upp en hel del av den koldioxid vi människor släpper ut. Dessutom hjälper de till att reglera klimatet.

Hotet mot våra hav

Korallrev, skaldjur och andra delar av det marina livet hotas av klimatförändringarna. Forskare förutspår att nästan alla korallrev – som omkring en fjärdedel av havets alla arter är beroende av – riskerar att vara borta inom 30 år.

Experter uppskattar att upp till 90 procent av alla sjöfåglar har fått i sig plast, och man tror att plasten i haven dödar miljontals djur varje år.

År 2022 konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres: ”Vi har tagit havet för givet, och i dag står vi inför vad jag skulle kalla ’en marin nödsituation’.”

Vår planet är gjord för att överleva

Haven och allt som lever i dem är skapade med förmågan att hålla sig välmående och rena – så länge de inte utsätts för alltför mycket föroreningar från oss människor. I boken Regeneration: Ending the Climate Crisis in One Generation förklaras det att om man skyddar delar av haven från mänsklig exploatering får deras ”inbyggda förmåga att återställa sig själva fungera obehindrat”. Här är några exempel:

  • Små organismer som kallas fytoplankton förbrukar och lagrar koldioxid – den gas som anses bidra mest till den globala uppvärmningen. Fytoplankton tar upp nästan lika mycket koldioxid som alla träd, gräsväxter och andra landväxter sammantaget.

  • Bakterier livnär sig på restprodukter av fisk, som annars skulle förorena havet. Sedan blir bakterierna själva mat åt andra varelser i havet. ”Det är det här mikrobiella kretsloppet som håller havet rent och klart”, enligt Smithsonian Institution Ocean Portal.

  • I matsmältningssystemet hos många havslevande varelser omvandlas försurat havsvatten – som är skadligt för koraller, skaldjur och andra varelser – till mer hälsosamt basiskt vatten.

Nuvarande åtgärder

Om vi använder återanvändbara påsar och vattenflaskor kan vi hjälpa till att minska mängden plast som till slut hamnar i haven.

Skräp som aldrig hamnar i havet behöver aldrig städas bort därifrån. Så experter uppmuntrar människor att återanvända påsar, förpackningar och bestick i stället för att använda plastartiklar en enda gång och sedan slänga dem.

Men fler åtgärder behövs. Nyligen samlade en miljöorganisation under ett års tid in över 8300 ton skräp som flutit i land på stränder i 112 länder. Men ändå var det här bara omkring en promille av allt skräp som hamnar i havet varje år.

National Geographic rapporterade: ”Den försurning [av haven] som skett hittills är sannolikt oåterkallelig.” Marina arter kämpar mot ”en global ekonomi baserad på billiga fossila bränslen. Det är en ojämn kamp.” a

Därför finns det hopp enligt Bibeln

”Jorden är full av det du har skapat. Där är havet, så stort och vidsträckt, med ett oräkneligt myller av djur, både stora och små.” (Psalm 104:24, 25)

Gud har skapat haven och deras förmåga att rena sig själva. Med tanke på att han vet så mycket om haven och allt som lever i dem, är det då inte rimligt att tro att han kan rätta till den skada som människan har orsakat? Se artikeln ”Gud lovar att jorden kommer att överleva” på sidan 15.

a E. Kolbert, nr 42011: ”Ett surt hav”.