Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

2 | Skydda din försörjning

2 | Skydda din försörjning

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Många människor kämpar varje dag för att få ekonomin att gå ihop. När världsförhållandena är skakiga kan det bli ännu svårare. Varför är det så?

  • När det uppstår en kris i samhället går ofta levnadskostnaderna upp, bland annat för mat och bostad.

  • Kriser kan göra att arbetslösheten stiger och lönerna sjunker.

  • Katastrofer kan skada eller förstöra affärsverksamheter, bostäder och andra tillgångar och leda till att många blir fattiga.

Bra att känna till

  • Ju bättre du är på att hantera pengar, desto bättre kommer du att klara av en krissituation.

  • Ekonomiska resurser ger inte den trygghet man kanske hade hoppats på. Inkomster, besparingar och andra tillgångar kan förlora i värde.

  • Vissa saker kan inte köpas för pengar, till exempel lycka och en harmonisk familj.

Vad du kan göra

I Bibeln står det: ”Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det.” (1 Timoteus 6:8)

Om man är nöjd är man glad över att man har det man behöver, och man inser skillnaden mellan önskningar och behov. Det här är särskilt viktigt när man inte har så mycket att röra sig med.

Lever man över sina tillgångar får man bara ännu större problem. Så se över din livsstil och jobba på att vara nöjd.