Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

REGERINGEN SOM HAR LÖSNINGEN

”Freden ska [vara] för evigt”

”Freden ska [vara] för evigt”

FN förespråkar konceptet ”världsmedborgarskap”. Målet är bland annat att främja det internationella samarbetet, upprätthålla de mänskliga rättigheterna och skydda vår planet. Varför har man den här målsättningen? Maher Nasser förklarar i UN Chronicle att ”klimatförändringar, organiserad brottslighet, ökade samhällsklyftor, utdragna konflikter, flyktingströmmar, terrorism och smittsamma sjukdomar varken bryr sig om eller låter sig stoppas av landsgränser”.

Andra har gått ett steg längre och förespråkat en världsregering. Det gjorde till exempel den italienske filosofen, poeten och politikern Dante (1265–1321) och fysikern Albert Einstein (1879–1955). Dante ansåg att fred är en omöjlighet så länge världen är politiskt splittrad. Han citerade Jesus, som sa: ”Ett rike som är splittrat går under.” (Lukas 11:17)

Strax efter andra världskriget, då två atombomber släpptes, skrev Albert Einstein följande i ett öppet brev till FN:s generalförsamling: ”Förenta nationerna måste omedelbart skapa förutsättningar för internationell säkerhet och lägga grunden för en världsregering.”

Men skulle politikerna i en sådan tänkt världsregering vara immuna mot korruption, inkompetens och förtryck? Eller skulle de sjunka till samma nivå som andra styresmän har gjort? Det är lätt att hålla med om det som den brittiske historikern Lord Acton sa: ”Makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut.”

Om människor ska få uppleva fred och trygghet är enhet ett måste. Men hur ska det målet kunna nås? Är det ens realistiskt? Bibelns svar är ja. Det kan bli så, och det kommer att bli så. Men hur ska det gå till? Inte med hjälp av en världsregering full av korrupta politiker, utan med hjälp av en regering skapad av Gud. Genom den kommer Gud att utöva sin rätt att styra över sin skapelse. I Bibeln kallas den här regeringen för ”Guds rike”. (Lukas 4:43)

”VI BER ATT DITT RIKE SKA KOMMA”

Det var Guds rike som Jesus hade i tankarna när han lärde sina lärjungar bönen Fader vår. Han sa: ”Vi ber att ditt rike ska komma och att din vilja ska ske på jorden.” (Matteus 6:9, 10) När Guds rike styr över jorden kommer det alltså att bli som Gud vill, inte som maktlystna och själviska människor vill.

Guds rike kallas också för ”himmelriket”. (Matteus 5:3) Varför det? Riket styr över jorden, men det styr inte från jorden utan från himlen. Vad kommer det att innebära? Jo, bland annat att den här världsregeringen inte kommer att behöva få in skatter eller ta ut avgifter. Vilken lättnad att få leva under ett sådant styre!

Guds rike kommer att styras av Jesus Kristus, som Gud har utvalt till kung. Bibeln säger så här om honom:

  • ”På hans skuldror ska makten vila ... Hans makt ska fortsätta växa, och freden ska [vara] för evigt.” (Jesaja 9:6, 7)

  • ”Åt honom gavs makt och ära och ett rike, för att alla folk, nationer och språkgrupper skulle tjäna honom. Hans herravälde är ett evigt herravälde som aldrig ska försvinna.” (Daniel 7:14)

  • ”Världsherraväldet tillhör nu vår Herre [Gud] och hans smorde [Jesus Kristus].” (Uppenbarelseboken 11:15)

Precis som Jesus sa i bönen Fader vår kommer Guds rike att se till att Guds vilja sker på jorden. Då kommer alla att få lära sig att ta hand om jorden, och vår planet kommer att bli frisk igen och myllra av liv.

Men framför allt kommer Guds rike att utbilda sina undersåtar. Alla kommer att lära sig samma värderingar, och det kommer inte att finnas någon splittring eller några motsättningar. I Jesaja 11:9 står det: ”Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller skadligt, för jorden ska vara full av kunskapen om Jehova, precis som vattnet täcker havets botten.”

Människor kommer då att bli de fridsamma världsmedborgare som FN förespråkar. I Bibeln står det att människor ska ”få njuta av stor frid”. (Psalm 37:11) Med tiden kommer ord som ”brottslighet”, ”föroreningar”, ”fattigdom” och ”krig” inte ens att finnas kvar i vår vokabulär! Men när kommer Guds rike att ta makten över jorden? Hur ska det gå till? Och hur kan du få nytta av det styret? Svaren hittar du i nästa artikel.