Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Föräldrar lär sina barn kärlek genom sitt eget exempel.

ETT STEG MOT EN LÖSNING

Rätt sorts utbildning

Rätt sorts utbildning

När några tonårselever från en väl ansedd privatskola i Kanada var på klassresa utsatte några av killarna en annan kille för ett sexuellt övergrepp. Efter den händelsen skrev Leonard Stern följande i tidningen Ottawa Citizen: ”De fördelar som kommer med intelligens, utbildning och en hög levnadsstandard är inte tillräckliga för att hindra ungdomar att fatta dåliga beslut.”

Stern skrev också: ”Man skulle kunna tro att föräldrars främsta mål är att hjälpa sina barn att få bra moraliska värderingar. Men verkligheten är den att många föräldrar verkar vara mer intresserade av att barnen ska få en bra utbildning och göra karriär.”

Utbildning är såklart viktigt. Men inte ens de bästa skolorna kan lära eleverna att bekämpa dåliga tendenser. Så vilken sorts utbildning kan ge bra moraliska värderingar?

KÄLLAN TILL BRA MORALISKA VÄRDERINGAR

Bibeln är som en spegel. När vi speglar oss i den ser vi våra begränsningar och svagheter mycket tydligare. (Jakob 1:23–25) Men Bibeln gör mer än så. Den hjälper oss att göra förändringar och utveckla goda egenskaper som främjar frid och harmoni. Några exempel på sådana egenskaper är godhet, vänlighet, tålamod, självkontroll och kärlek. Kärleken kallas till och med för ”ett fullkomligt föreningsband”. (Kolosserna 3:14) Varför är kärlek en så speciell egenskap? Så här säger Bibeln:

  • ”Kärleken är tålmodig och vänlig. Kärleken är inte avundsjuk. Den skryter inte, blir inte stolt, uppför sig inte respektlöst, är inte självisk, låter sig inte provoceras. Den är inte långsint. Den gläder sig inte över det som är orätt, utan gläder sig över det som är rätt och riktigt. Den tål allt, ... uthärdar allt. Kärleken är evig.” (1 Korinthierna 13:4–8)

  • ”Den som har kärlek gör inte något ont mot sin medmänniska.” (Romarna 13:10)

  • ”Framför allt ska ni älska varandra innerligt, eftersom kärleken täcker över många synder.” (1 Petrus 4:8)

Hur känner du dig när du umgås med människor som älskar dig? Trygg? Lugn? Avslappnad? Du vet att de vill ditt bästa och att de aldrig skulle skada dig.

Kärlek kan få människor att göra stora uppoffringar för andra. Vi kan ta ett exempel. När George * blev morfar ville han gärna umgås med sitt barnbarn. Men det fanns ett problem. George var storrökare, och hans svärson ville inte att han skulle röka i närheten av den lille pojken. Vad gjorde George? Trots att han hade rökt i 50 år slutade han med det för sitt barnbarns skull. Tänk vad kärlek kan få en person att göra!

Bibeln hjälper oss att bli snälla, vänliga och kärleksfulla människor.

Kärlek är en egenskap man behöver lära sig. Föräldrar har en viktig roll i detta. De ger sina barn mat, skyddar dem och hjälper dem när de har skadat sig eller är sjuka. Det är också viktigt att de pratar med sina barn, undervisar dem och lär dem balanserade principer för vad som är rätt och fel. Och dessutom behöver de vara bra exempel för sina barn.

Men tråkigt nog lyckas inte alla föräldrar med det. Är man dömd att misslyckas om man har vuxit upp i en sådan familj? Nej. Många har lyckats göra stora förändringar senare i livet, även personer som vuxit upp i en dysfunktionell familj, och blivit omtänksamma och pålitliga människor. Som vi ska se i nästa artikel gäller det här till och med sådana som andra har sett som hopplösa fall.

^ Namnet är utbytt.