Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

PROBLEMET

Otrygga världsförhållanden

Otrygga världsförhållanden

”Aldrig tidigare har en generation haft så stora tekniska, vetenskapliga och ekonomiska resurser ... Och ändå är det just den generationen som kanske för första gången har ställt världen inför en [politisk, ekonomisk och miljöbetingad] systemkollaps.” (The Global Risks Report 2018, World Economic Forum)

VARFÖR ÄR VÄLINFORMERADE MÄNNISKOR SÅ OROLIGA FÖR MÄNSKLIGHETENS OCH JORDENS FRAMTID? HÄR ÄR NÅGRA AV UTMANINGARNA VI STÅR INFÖR.

  • NÄTBROTTSLIGHET: ”Internet blir en allt farligare plats att vistas på. Det är en fristad för pedofiler, mobbare, troll och hackers”, skriver tidningen The Australian. ”Identitetsstöld är ett av världens snabbast växande brott ... På internet ges fritt spelrum för ett av människans sämsta drag: ondska.”

  • EKONOMISK POLARISERING: Enligt en ny rapport från Oxfam äger världens åtta rikaste personer lika mycket som hela den fattigaste halvan av jordens befolkning. Oxfam uppger att ”den ekonomiska polariseringen gynnar en rik elit på bekostnad av de allra fattigaste i samhället, av vilka majoriteten är kvinnor”. Oron ökar för att de här skillnaderna ska leda till revolt i samhället.

  • KRIG OCH FÖRFÖLJELSE: ”Dagens flyktingsiffror är högre än någonsin”, uppger FN:s flyktingorgan (UNHCR) i en rapport från 2018. Mer än 68 miljoner människor har tvingats lämna sina hem, främst på grund av krig och förföljelse. Rapporten fortsätter: ”I snitt tvingas omkring en person på flykt varannan sekund.”

  • KLIMATKRIS: ”Den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt, ... och föroreningar av luft och hav utgör ett allt större hot mot vår hälsa”, sägs det i The Global Risks Report 2018. Dessutom har antalet insekter minskat drastiskt i många länder. Och eftersom insekter pollinerar växter varnar många forskare nu för ett ”miljöharmageddon”. Korallreven hotas också. Forskare beräknar att hälften av världens alla korallrev har försvunnit under de senaste 30 åren.

Har vi förmågan att avvärja hoten mot vår trygghet? En del menar att utbildning är lösningen. Men finns det någon sådan utbildning? Följande artiklar kommer att gå in mer på det.