Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Det räcker inte med att behandla symtomen, man måste gå till botten med problemen.

UTMANINGEN

Att gå till botten med problemen

Att gå till botten med problemen

Tror du att vi människor kan lösa de globala problemen och uppnå fred och säkerhet? För att kunna göra det måste vi gå till botten med problemen.

Vi kan belysa det med ett exempel. En patient som hette Tom dog efter att ha varit sjuk en tid. Varför dog han? ”När han fick sina första symtom var det ingen som undersökte vad som kunde vara den bakomliggande orsaken”, skrev läkaren på sjukhuset som behandlade Tom strax innan han dog. Det verkar som att hans tidigare läkare bara hade gett honom medicin för att behandla symtomen.

Är det ungefär så vi människor tar itu med problemen i världen? Myndigheter försöker till exempel bekämpa brottslighet genom att stifta lagar, stärka polisen och installera videoövervakning. Sådana insatser kan göra nytta, men de löser inte själva problemen. Trots allt styrs människors handlingar oftast av deras inställning, tänkesätt och önskningar.

Daniel, som bor i ett sydamerikanskt land med dålig ekonomi, säger: ”Livet nu är inte som det var förut, då var vi aldrig rädda för att bli rånade. Men nu finns det inte en enda stad eller by där man kan känna sig säker. Den ekonomiska krisen har avslöjat hur många är innerst inne: giriga och helt utan respekt för andras liv och ägodelar.”

Elias, * som flydde från ett krigsdrabbat område i Mellanöstern och längre fram började studera Bibeln, berättar: ”Många unga män från min hemstad fick höra att de skulle hyllas som hjältar om de gick med i kriget. Sådana här påtryckningar kom både från deras familjer och från politiska och religiösa rörelser. Men de på fiendesidan fick höra precis samma sak! Det fick mig att inse hur lite man kan lita på olika ledare.”

Bibeln säger:

  • ”Redan från unga år dras ... [människornas] hjärta och sinne till det som är ont.” (1 Moseboken 8:21)

  • ”Hjärtat är mer bedrägligt än något annat, och det är desperat. Vem kan förstå det?” (Jeremia 17:9)

  • ”Från hjärtat kommer till exempel onda tankar, mord, ... sexuell omoral, stöld, falska vittnesmål.” (Matteus 15:19)

Människan har inte lyckats få bukt med sina dåliga drag. Det verkar snarare som att utvecklingen går åt fel håll, vilket blir tydligt när man ser vår tids globala problem. (2 Timoteus 3:1–5) Och ändå har vi aldrig haft tillgång till så mycket information och så goda möjligheter att kommunicera som nu. Så varför har vi inte lyckats skapa trygghet på jorden? Kan det bero på att vi inte är kapabla till det? Är det en omöjlighet?

FÖRSÖKER VI GÖRA DET OMÖJLIGA?

Även om vi på något mirakulöst sätt skulle kunna utrota människors negativa tendenser, skulle vi ändå inte kunna göra jorden till en trygg plats. Varför inte? Därför att vi bara är människor.

Den enkla sanningen är: ”Människan ... kan inte ens styra sina egna steg.” (Jeremia 10:23) Vi människor är alltså inte skapade med förmågan att styra oss själva. Precis som vi inte är gjorda för att leva under vatten eller ute i rymden, är vi inte gjorda för att styra över andra människor.

Precis som vi inte är gjorda för att leva under vatten, är vi inte gjorda för att styra över andra människor.

Brukar människor i regel tycka om när andra försöker bestämma hur de ska leva eller vilka värderingar de ska ha? Uppskattar man att bli påtvingad åsikter när det gäller till exempel abort, dödsstraff eller barnuppfostran? Det här är bara några av alla frågor som splittrar människor. Så även om det kan vara svårt att acceptera, ligger det något i det Bibeln säger. Vi har helt enkelt inte förmågan eller rätten att styra över andra. Men vem kan då hjälpa oss?

Det mest logiska vore att söka hjälp hos honom som har skapat oss. Tvärtemot vad många tror har han inte glömt oss. Visheten i Bibeln är ett bevis på att han bryr sig om oss. När vi får kunskap i Bibeln får vi kunskap om oss själva, och då förstår vi varför mänsklighetens historia är så dyster. Vi ser att ”folk och regeringar aldrig har lärt något av historien och inte heller handlat efter de lärdomar som de skulle ha kunnat dra av den”, som den tyske filosofen Friedrich Hegel en gång uttryckte det.

VISHETEN I BIBELN SKYDDAR OSS

Bibeln säger att ”visheten bevisas rättfärdig genom sina gärningar”. (Lukas 7:35) Det är alltså resultatet som visar hur bra eller dåligt något är. Ett exempel på visheten i Bibeln är Psalm 146:3, där det står: ”Förlita dig inte på mäktiga män, på människor, som inte kan rädda dig.” Om vi följer det rådet minskar risken för besvikelser som kommer av falska förhoppningar och orealistiska förväntningar. Kenneth, som bor i en våldsdrabbad stad i Nordamerika, säger: ”Den ena politikern efter den andra lovar att göra saker och ting bättre, men de kan inte hålla de löftena. Deras misslyckanden är en ständig påminnelse om att Bibeln har rätt.”

Daniel, som citerades tidigare, skriver: ”För varje dag som går blir jag mer och mer övertygad om att människor inte kan styra på ett bra sätt. ... Ett aktivt sparande eller en pensionsplan är ingen garanti för ett bra liv som pensionär. Jag har sett många bli ledsna och besvikna över det.”

Bibeln hjälper oss alltså att inte ha orealistiska förväntningar, men den gör mer än så. Den ger oss ett hopp, och det ska vi se vidare på i den här tidskriften.

^ Namnet är utbytt.