Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

VAD LÖSNINGEN INNEBÄR

”Fred och välgång ska råda”

”Fred och välgång ska råda”

Snart ska Guds rike, den världsregering som Gud skapat, se till att alla människor äntligen får uppleva fred och harmoni. ”Fred och välgång ska råda”, sägs det i Psalm 72:7. Men när kommer Guds rike att börja styra över jorden? Hur kommer det att gå till? Och hur kan du få nytta av det här styret?

NÄR BÖRJAR GUDS RIKE STYRA ÖVER JORDEN?

Bibeln har förutsagt en rad händelser som tillsammans skulle vara ett tecken på att Guds rike var nära. Några delar i det här tecknet är krig, svält, sjukdomar, många jordbävningar och utbredd ondska. (Matteus 24:3, 7, 12; Lukas 21:11; Uppenbarelseboken 6:2–8)

Bibeln har även förutsagt: ”I de sista dagarna ska det vara kritiska tider som är svåra att hantera. För människor ska vara egoistiska, älska pengar, vara ... olydiga mot föräldrar, otacksamma, illojala, kärlekslösa, omedgörliga, förtalare, obehärskade, våldsamma, utan kärlek till det goda ... och självgoda. De ska älska njutningar i stället för Gud.” (2 Timoteus 3:1–4) Visserligen har det alltid funnits en del människor med sådana här egenskaper, men i dag är det mer regel än undantag.

År 1914 började dessa förutsägelser slå in. Historiker, politiker och författare har kommenterat hur världen förändrades det året. Den danske historikern Peter Munch skrev till exempel: ”Krigsutbrottet år 1914 är den stora vändpunkten i mänsklighetens historia. Från en ljus tid av framgång ... övergick vi till en tid av olycka, ängslan och hat, där allt var otryggt.”

Men sett från den ljusa sidan är det här stormen före lugnet. Det är ett bevis på att Guds rike snart kommer att börja styra över jorden. Tecknet Jesus gav innehöll även en positiv förutsägelse: ”De goda nyheterna om riket ska förkunnas på hela jorden så att alla nationerna får höra dem. Sedan ska slutet komma.” (Matteus 24:14)

Det här är det centrala temat i det budskap som Jehovas vittnen sprider. Den tidskrift som de är allra mest kända för har titeln Vakttornet förkunnar Jehovas rike. Den förklarar vilka underbara saker Guds rike kommer att göra för människorna och jorden.

HUR SKA GUDS RIKE TA ÖVER MAKTEN?

De här fyra punkterna svarar på det.

  1. Guds rike kommer inte att styra med hjälp av dagens politiska ledare.

  2. Världsledande politiker kommer att vända sig emot Guds rike i ett försök att behålla makten. (Psalm 2:2–9)

  3. Guds rike kommer att ta bort de politiska makter som vill fortsätta härska över människor. (Daniel 2:44; Uppenbarelseboken 19:17–21) Den här avslutande och världsomfattande konflikten kallas för Harmageddon. (Uppenbarelseboken 16:14, 16)

  4. Alla som är villiga att leva under Guds rikes styre kommer att få överleva Harmageddon och uppleva fred på jorden. I Bibeln sägs det att det är ”en stor skara” som ska överleva, troligen miljoner människor. (Uppenbarelseboken 7:9, 10, 13, 14)

HUR KAN DU FÅ NYTTA AV GUDS RIKE?

Alla som vill leva under Guds styre måste få utbildning. Vilken slags utbildning? Jesus sa: ”Detta leder till evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” (Johannes 17:3)

De som lär känna Jehova Gud har nytta av det på många olika sätt. Tänk på två fördelar. För det första får de en stark tro på honom. Den här tron, som grundar sig på tydliga bevis, övertygar dem om att Guds rike existerar i verkligheten och att det snart kommer att börja styra över jorden. (Hebréerna 11:1) För det andra får de en starkare kärlek till Gud och människor. Kärleken till Gud får dem att vilja lyda honom, och kärleken till människor får dem att leva efter den gyllene regeln: ”Precis som ni vill att andra ska göra mot er, så ska ni göra mot dem.” (Lukas 6:31)

Gud har skapat oss och vill vårt bästa. Han vill att vi ska få uppleva det som Bibeln kallar ”det verkliga livet”. (1 Timoteus 6:19) Livet i dag är långt ifrån ”det verkliga livet”. För miljoner människor är det en kamp bara att överleva. Du kan få en glimt av ”det verkliga livet” genom att se på några av de saker som Guds rike kommer att göra för människor.

Guds regering kommer att se till att alla känner sig trygga och har gott om mat.