VAKNA! Nr 1 2019 | Kan vi skapa en trygg värld?

Läs om några av de utmaningar vi står inför och vad som krävs för att skapa en trygg värld.

Otrygga världsförhållanden

Hoten mot vår trygghet är fler än någonsin. Finns det en lösning?

Att gå till botten med problemen

Många av problemen som plågar mänskligheten beror på att vi människor är ofullkomliga. Men vem kan då hjälpa oss?

Rätt sorts utbildning

Det är nödvändigt med hög moral för att skapa fred och trygghet.

Ricardo och Andres

Ricardo och Andres var förut sådana som störde friden, men nu arbetar de för den. Läs om hur Bibeln förändrade deras liv.

”Fred och välgång ska råda”

Guds rike kommer att göra hela jorden till en trygg och harmonisk plats.

Frågor att fundera över

Hur kan du få svar på frågor om Bibeln?