Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

VAD GÖR OSS LYCKLIGA?

Att vara nöjd och generös

Att vara nöjd och generös

DU HAR SÄKERT LAGT MÄRKE TILL ATT MÅNGA MÄTER LYCKA OCH FRAMGÅNG I PENGAR OCH SAKER. Miljontals människor lägger mycket tid och energi på att tjäna pengar med målet att bli lyckliga. Men ger pengar någon varaktig lycka? Vad visar fakta?

Tidskriften Journal of Happiness Studies menar att när ens grundläggande behov väl är fyllda blir man inte särskilt mycket lyckligare av mer pengar. Det betyder inte nödvändigtvis att pengar i sig är ett problem. Tidskriften Monitor on Psychology framhåller att det är ”strävan efter pengar som kan göra oss olyckliga”. Den här slutsatsen påminner om ett bibliskt råd som skrevs ner för nära 2 000 år sedan: ”Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa ... vållat sig själva mycket lidande.” (1 Timoteus 6:9, 10, Svenska Folkbibeln) Vad är det för slags lidande som ”kärlek till pengar” kan leda till?

SÖMNSVÅRIGHETER OCH ORO SOM BOTTNAR I RÄDSLA FÖR ATT FÖRLORA SINA TILLGÅNGAR. ”Ljuvlig är sömnen för den som tjänar, oavsett om han har litet eller mycket att äta, men den rikes överflöd tillåter honom inte att sova.” (Predikaren 5:12 [11])

BESVIKELSE NÄR DEN FÖRVÄNTADE LYCKAN UTEBLIR. Längtan efter pengar är en hunger som inte går att mätta. ”Den som älskar silver blir inte mätt på silver, och den som älskar rikedom blir inte mätt på inkomster.” (Predikaren 5:10 [9]) Och en person som hela tiden strävar efter mer pengar har en tendens att prioritera bort sådant som faktiskt ger lycka, till exempel tid med familj och vänner eller tid för sin tro och andlighet.

FÖRTVIVLAN OCH FRUSTRATION NÄR INVESTERINGAR MISSLYCKAS OCH TILLGÅNGAR MINSKAR. ”Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå. Knappt har du skymtat rikedomen förrän den är försvunnen, den har fått vingar och flyger mot himlen.” (Ordspråksboken 23:4, 5, Bibel 2000)

VÄRDERINGAR SOM GÖR OSS LYCKLIGA

ATT VARA NÖJD. ”Vi har ju inte fört med något till världen, och inte heller kan vi föra med något ut. Har vi mat och kläder och tak över huvudet, skall vi vara nöjda med det.” (1 Timoteus 6:7, 8) Nöjda människor är mindre benägna att klaga och gnälla, och deras positiva inställning är ett skydd mot avundsjuka. Och eftersom de inte gapar efter mer än de har råd med slipper de onödig stress och oro.

ATT VARA GENERÖS. ”Det är lyckligare att ge än att få.” (Apostlagärningarna 20:35) Generösa människor är lyckliga eftersom de trivs med att göra andra glada, även om de bara har möjlighet att ge av sin tid och energi. Och i gengäld får de sådant som inga pengar i världen kan köpa: kärlek, respekt och nära vänner som gärna visar samma generositet. (Lukas 6:38)

VÄRDERA MÄNNISKOR HÖGRE ÄN PENGAR. ”Bättre en portion grönsaker där det finns kärlek än gödd oxe med hat.” (Ordspråksboken 15:17) Vad menas med det? Varma, nära relationer är mer värdefulla än saker och pengar. Kärlek är faktiskt helt avgörande för vår lycka, vilket behandlas senare i den här tidskriften.

Sabina, som bor i Sydamerika, fick uppleva hur värdefulla Bibelns principer är. Hennes man lämnade henne, och hon fick kämpa hårt för att försörja sig och sina två döttrar. För att hinna med sina två jobb var hon tvungen att gå upp klockan fyra varje morgon. Trots sitt pressade schema valde hon att börja studera Bibeln. Hur påverkade det henne?

Rent ekonomiskt förändrades ingenting, men hon fick en betydligt ljusare syn på livet. Hon fick till exempel uppleva hur bra det känns att fylla sitt andliga behov. (Matteus 5:3) Hon fick nära vänner som delade hennes tro, och hon blev lycklig av att berätta för andra om det hon lärt sig om Jehova Gud.

Enligt Bibeln är det resultatet som avslöjar om något är ett vinnande koncept. (Matteus 11:19) Det är ingen tvekan om att förnöjsamhet, generositet och att värdera människor högre än pengar är värderingar som leder till goda resultat.