Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 VAD GÖR OSS LYCKLIGA?

Kärlek

Kärlek

ALLA BEHÖVER KÄRLEK. Ett äktenskap, en familj och en vänskapsrelation är alla beroende av kärlek för att blomstra. Kärlek är en förutsättning för att vi ska må bra och vara lyckliga. Men vad menas egentligen med ”kärlek”?

Den här artikeln fokuserar inte på romantisk kärlek, även om den också har sin plats. I stället ska vi se närmare på en djupare form av kärlek, en kärlek som gör att man uppriktigt bryr sig om andra och sätter deras bästa före sitt eget. Den vägleds av principer, men det betyder inte att den saknar värme eller känslor.

Bibeln innehåller den här vackra beskrivningen av kärlek: ”Kärleken är tålmodig och omtänksam. Kärleken är inte svartsjuk, den skryter inte, blir inte uppblåst, bär sig inte oanständigt åt, söker inte sina egna intressen, blir inte uppretad. Den för inte räkenskap över oförrätten. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläder sig med sanningen. Den fördrar allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig.” (1 Korinthierna 13:4–8)

Den här djupare formen av kärlek ”upphör aldrig” – den är evig och kan växa sig starkare med tiden. Och eftersom den är tålmodig, omtänksam och förlåtande är den ”ett fullkomligt föreningsband”. (Kolosserna 3:14) Med sådan kärlek som grund kan vi få trygga och lyckliga relationer, trots våra fel och brister. Som exempel kan vi titta närmare på äktenskapet.

 ENADE I ”ETT FULLKOMLIGT FÖRENINGSBAND”

Jesus lyfte fram flera viktiga principer som gäller äktenskapet. Han sa till exempel: ”En man [skall] lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. ... Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Matteus 19:5, 6, Bibel 2000) De här orden innehåller åtminstone två viktiga principer.

”DE TVÅ SKALL BLI ETT.” Äktenskapet är den närmaste relation två människor kan ha, och kärlek hjälper makarna att vara trogna mot varandra. Men om någon är otrogen blir han eller hon ”till en enda kropp” med någon annan, som Bibeln uttrycker det. (1 Korinthierna 6:16; Hebréerna 13:4) Otrohet kan slita sönder tilliten och slå äktenskapet i spillror. Och om det finns barn med i bilden riskerar de att få djupa känslomässiga sår – de kan känna sig oälskade och bli osäkra eller bittra.

”VAD GUD HAR FOGAT SAMMAN.” I Guds ögon är äktenskapet heligt, och gifta par som delar hans syn gör allt de kan för att stärka sitt äktenskap. De försöker inte lämna skeppet så fort det börjar storma. Deras kärlek är tålig och står emot påfrestningar. En sådan kärlek ”fördrar allting” och hjälper paret att ta sig igenom svårigheter och bevara harmonin och friden i äktenskapet.

Och när föräldrar visar varandra osjälvisk kärlek påverkar det även barnen positivt. En tjej som heter Jessica säger: ”Mina föräldrar älskar och respekterar verkligen varandra. När jag ser att mamma är respektfull mot pappa, särskilt inför oss barn, får det mig att vilja vara likadan.”

Kärlek är Guds främsta egenskap. Bibeln säger till och med att ”Gud är kärlek”. (1 Johannes 4:8) Det är därför inte så konstigt att Jehova kallas ”den lycklige Guden”. (1 Timoteus 1:11) Vi blir också lyckliga när vi försöker ta efter Guds egenskaper, särskilt hans kärlek. I Efesierna 5:1, 2 står det: ”Bli ... Guds efterliknare, som älskade barn, och fortsätt att vandra i kärlek.”