Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

VAD GÖR OSS LYCKLIGA?

Hopp

Hopp

”Jag tänker ... tankar om frid, och inte om olycka, för att ge er en framtid och ett hopp.” (Jeremia 29:11)

”HOPP ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN MOT KÄNSLOR AV HJÄLPLÖSHET, UTANFÖRSKAP OCH RÄDSLA”, sägs det i Hope in the Age of Anxiety. Boken tillägger även att hopp ger oss en inre drivkraft.

Även Bibeln visar att vi behöver ha ett hopp, samtidigt som den ger oss den här varningen: ”Sätt inte er förtröstan till förnäma män, till en människoson, hos vilken ingen räddning finns.” (Psalm 146:3) Vi gör därför klokt i att sätta vårt hopp till Gud i stället för till människor. Han har skapat oss och har makt att uppfylla alla sina löften. Vad är det för löften? Vi ska titta på några exempel.

ONDSKAN SKA TAS BORT OCH ERSÄTTAS AV EVIG FRID. ”Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer ... Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” (Psalm 37:10, 11) ”De rättfärdiga ... skall bo för evigt” på jorden. (Psalm 37:29)

KRIGEN SKA UPPHÖRA. ”[Gud] får krigen att upphöra intill jordens yttersta ände. Bågen bryter han sönder och hugger spjutet i stycken, vagnarna bränner han upp i eld.” (Psalm 46:9 [10])

SJUKDOMAR, LIDANDE OCH DÖD SKA FÖRSVINNA. ”Gud ... skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

INGEN SKA GÅ HUNGRIG. ”Det skall bli fullt med brödsäd på jorden, på bergens topp skall det vara ett överflöd.” (Psalm 72:16)

EN RÄTTVIS VÄRLDSREGERING SKA STYRA. ”Åt honom [Jesus] gavs herravälde och ära och kungamakt, för att alla folk, folkgrupper och språk skulle tjäna honom. Hans herravälde är ett herravälde som består till oöverskådlig tid och som inte skall försvinna, och hans kungarike är ett kungarike som inte skall fördärvas.” (Daniel 7:14)

Men hur vet vi att de här löftena kommer att bli verklighet? När Jesus var på jorden gav han, som blivande kung i Guds rike, en försmak på hur framtiden kommer att bli. Han botade sjuka, gav mat till fattiga och gav döda livet tillbaka. Men ännu viktigare var hans undervisning, för den innehöll principer som kommer att göra det möjligt för människor att leva tillsammans i frid för alltid. Jesus berättade även vad som skulle hända i framtiden, däribland vad som skulle känneteckna slutet på den nuvarande världsordningen.

STORMEN FÖRE LUGNET

Jesus förutsade att ”avslutningen på tingens ordning” skulle kännetecknas av allt annat än fred och säkerhet. Han beskrev ett sammansatt tecken som inkluderar krig mellan olika länder, svält, epidemier och stora jordbävningar. (Matteus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11; Uppenbarelseboken 6:3–8) Jesus sa också: ”På grund av den tilltagande laglösheten skall kärleken hos flertalet svalna.” (Matteus 24:12)

En bibelskribent förutsade i 2 Timoteus 3:1–5 att den här svalnande kärleken skulle märkas på många sätt under ”de sista dagarna”. Många människor skulle älska pengar och njutningar och vara egoistiska, arroganta och våldsamma. Familjer skulle sakna naturlig tillgivenhet, och barn skulle vara olydiga mot sina föräldrar. Dessutom skulle religiöst hyckleri vara vanligt förekommande.

Sådana stormlika förhållanden ser vi överallt i dag, och det visar tydligt att tiden håller på att rinna ut för den här världsordningen. Dessutom bekräftar det att lugnet under Jesus styre ligger alldeles runt hörnet. Jesus fortsatte att berätta om de sista dagarna: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14)

Vad innebär de goda nyheterna för människor? För dem som gör det som är fel är de en varning. Men för människor som gör det som är rätt är de en hoppfull försäkran om att Guds löften snart kommer att bli verklighet. Skulle du vilja veta mer om vad Bibelns löften kan innebära för dig? Nästa sida visar hur du kan ta reda på mer.