Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Vad vet du om Jehovas vittnen?

Vad vet du om Jehovas vittnen?

Du har säkert sett oss på gator och torg eller när vi knackar dörr. Du kanske har hört andra prata om oss eller sett inslag om oss på tv. Men vad vet du egentligen om Jehovas vittnen?

KUNSKAPSTEST

Kryssa för sant eller falskt.

SANT FALSKT

 1. Jehovas vittnen är kristna.

 2. Jehovas vittnen är kreationister.

 3. Jehovas vittnen tar inte emot medicinsk behandling.

 4. Jehovas vittnen tror på hela Bibeln.

 5. Jehovas vittnen använder bara sin egen bibelöversättning.

 6. Jehovas vittnen har ändrat sin bibel så att den stöder deras uppfattningar.

 7. Jehovas vittnen vill inte engagera sig i samhället.

 8. Jehovas vittnen ser ner på människor som har en annan religion.

De rätta svaren får du på nästa uppslag.

 1. 1 SANT. Vi försöker följa det Jesus lärde och uppföra oss som han gjorde. (1 Petrus 2:21) Men på många punkter skiljer vi oss från andra samfund som kallar sig kristna. Vi har till exempel kommit fram till att Bibeln lär att Jesus är Guds son och att han inte är en del av en treenighet. (Markus 12:29) Vi tror inte att det finns någon grund i Bibeln för att själen skulle vara odödlig eller att Gud skulle tortera människor för evigt i ett helvete. Vi anser inte heller att de som har ansvarsuppgifter i församlingen ska ha titlar som höjer upp dem över andra. (Predikaren 9:5; Hesekiel 18:4; Matteus 23:8–10)

 2. 2 FALSKT. Vi tror att Gud har skapat allt. Men vi håller inte med om det som de flesta kreationister tror. Varför inte? Därför att flera av deras förklaringar motsäger Bibeln. En del hävdar till exempel att de sex skapelsedagarna var vanliga dygn på 24 timmar. Men ordet för ”dag” i Bibeln kan syfta på en mycket lång tidsperiod. (1 Moseboken 2:4; Psalm 90:4) Dessutom menar en del kreationister att jorden bara är några tusen år gammal. Men Bibeln visar att jorden och universum existerade långt innan skapelsedagarna började. 1(1 Moseboken 1:1)

 3. 3 FALSKT. Vi tar emot medicinsk behandling. En del av oss är faktiskt läkare, precis som bibelskribenten Lukas var. (Kolosserna 4:14) Däremot tar vi inte emot någon behandling som skulle innebära att vi bryter mot Bibelns principer. Vi tar till exempel inte emot blodtransfusioner, eftersom Bibeln förbjuder att man för in blod i kroppen. (Apostlagärningarna 15:20, 28, 29)

  Vi söker alltid bästa möjliga sjukvård för oss själva och våra familjer. Faktum är att blodfria behandlingsmetoder som tagits fram för Jehovas vittnen även används på många andra patienter. Det finns flera risker med blodtransfusioner, bland annat blodburna sjukdomar, negativa reaktioner i immunsystemet och den mänskliga faktorn. I många länder kan nu alla patienter välja att undvika sådana risker.

 4. 4 SANT. Vi tror att hela Bibeln är ”inspirerad av Gud och nyttig”. (2 Timoteus 3:16) Vi tror alltså på både Gamla och Nya testamentet. Vanligtvis brukar vi kalla de delarna av Bibeln för de hebreiska skrifterna och de kristna grekiska skrifterna. På så sätt får man inte intrycket av att någon del av Bibeln är förlegad eller irrelevant.

 5. 5 FALSKT. Vi använder många olika bibelöversättningar när vi studerar Bibeln. Men vi använder gärna Nya världens översättning av Den heliga skrift på de språk den finns tillgänglig. Det gör vi för att den använder Guds namn, är lätt att förstå och bevarar budskapet i grundtexten. Varför är det så viktigt att Guds namn, Jehova, finns med? I en viss bibelöversättning finns det en förteckning över 79 personer som på ett eller annat sätt varit inblandade i produktionen. Samtidigt utelämnas namnet på författaren – Jehova Gud. Men Nya världens översättning har med Guds namn på alla tusentals ställen där det förekommer i grundtexten. 2

 6. 6 FALSKT. När vi har upptäckt att våra trosuppfattningar inte helt stämmer med Bibeln har vi justerat vår uppfattning. Vi började utarbeta Nya världens översättning av Den heliga skrift 1950, men vi studerade Bibeln långt innan dess. Då använde vi de översättningar som fanns tillgängliga och formade vår tro efter vad som stod i dem.

 7. 7 FALSKT. Vårt arbete är till nytta för många i samhället. Vi har hjälpt många människor att bli av med skadliga beroenden, som missbruk av droger eller alkohol. Våra läs- och skrivkurser runt om i världen har hjälpt tusentals att lära sig läsa och skriva. Vi organiserar också hjälparbete efter naturkatastrofer och ger praktisk hjälp till både vittnen och andra. Dessutom försöker vi ge den tröst och andliga hjälp som de drabbade så väl behöver. 3

 8. 8 FALSKT. Vi följer Bibelns råd att ”visa respekt för alla”, oavsett vilken religion de har. (1 Petrus 2:17, Today’s English Version) Trots att det i vissa länder finns flera hundra tusen Jehovas vittnen, försöker vi inte påverka politiker eller lagstiftare att begränsa eller förbjuda andra religiösa gruppers verksamhet. Vi försöker inte heller få igenom lagar som skulle tvinga på andra våra moraliska och religiösa uppfattningar. I stället visar vi samma tolerans mot andra som vi uppskattar att de visar oss. (Matteus 7:12)

Den här artikeln innehåller utvald information från vår officiella hemsida, jw.org. För mer information, se under OM OSS > VANLIGA FRÅGOR.

^ 1. Till skillnad från många kreationister har vi därför inget emot vetenskaplig forskning som visar att jorden kan vara miljarder år gammal.

^ 2. Nya världens översättning utmärker sig på ytterligare ett sätt: den är gratis. Det gör att miljoner människor kan läsa Bibeln på sitt modersmål. Nya världens översättning finns nu på cirka 130 språk. Man kan till och med läsa den online på jw.org.

^ 3. En del av de ekonomiska bidrag som skänks till vår organisation går till hjälparbete efter naturkatastrofer. (Apostlagärningarna 11:27–30) Och eftersom arbetet utförs av oavlönade volontärer går de avsatta medlen direkt till själva hjälparbetet.