Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BIBELNS SYN

Himlen

Himlen

Himlen är ett ämne som har framkallat vilda spekulationer och hetsiga debatter. Men det Bibeln har att säga om himlen är något helt annat än vad många tror.

Vad är himlen?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Det finns många olika tankar om himlen och varför man kommer dit.

  • Många kristna håller med om det som står i New Catholic Encyclopedia, där det sägs att himlen är ”den slutliga boningen för de välsignade som dör i Herren”.

  • Judendomen fokuserar mer på livet här och nu än på livet efter döden, menar rabbin Bentzion Kravitz. Samtidigt säger han: ”I himlen upplever själen den största möjliga njutningen och får större insikt och närhet till Gud än tidigare.” Han säger också: ”Judar tror visserligen på himlen, men det står knappt något om den i Toran.”

  • Hinduer och buddhister tror att det finns flera olika himlar. De ser himlen som en tillfällig anhalt innan de antingen återföds på jorden eller når fram till slutdestinationen nirvana, ett tillstånd som är högre än himlen.

  • En del andra avfärdar det religiösa begreppet himmel som trams.

Det finns många teorier om livet i himlen.

VAD BIBELN SÄGER

I Bibeln kan ordet himmel betyda flera olika saker.

  • Första Moseboken 1:20 talas det om fåglar som flyger ”över jorden i himlens öppna rymd”. I det här fallet syftar himlen på jordens atmosfär.

  • Jesaja 13:10 nämns ”himlens stjärnor”, och då syftar himlen på rymden.

  • I Bibeln står det också att Gud bor i himlen och att det finns änglar i himlen. (1 Kungaboken 8:30; Matteus 18:10) Det här är inte bara metaforer, utan himlen avser i de här sammanhangen en verklig plats. *

”Blicka ner från himlen, ja, se ut från din helighets och skönhets upphöjda boning.” (Jesaja 63:15)

Kommer alla goda människor till himlen?

Bibeln lär inte att vi lever på jorden bara för att vänta in döden och livet efter detta. Bibeln är tydlig med att Gud faktiskt inte hade tänkt att människan skulle behöva dö över huvud taget. Fundera på det här:

  • Gud sa till de första människorna: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden.” (1 Moseboken 1:28) Det var jorden som skulle vara människans hem, och hon skulle bo på den för evigt. De första människorna hade inte behövt dö om de bara hade lyssnat på Gud, men tyvärr gjorde de inte det. (1 Moseboken 2:17; 3:6)

  • Den första människans uppror ledde till att han, hans fru och alla deras framtida avkomlingar så småningom dog. (Romarna 5:12) Betydde det att hoppet var ute för mänskligheten?

  • Enligt Bibeln ”väntar vi på nya himlar och en ny jord”. * (2 Petrus 3:13) Så småningom kommer Gud att återställa jorden till det skick den var i från början. Bibeln säger om den tiden: ”Döden skall inte finnas mer.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Hur vet vi att den här versen handlar om jorden och inte om himlen? Om någonting inte ska finnas mer, så måste det ju någon gång ha funnits. Men döden har aldrig funnits i himlen. Den versen måste därför handla om vad som ska hända på jorden. Bibeln berättar också att de som redan har dött ska få livet tillbaka här på jorden och få vara tillsammans med familj och vänner igen. (Johannes 5:28, 29)

Många blir glada när de får reda på vad Bibeln egentligen säger om himlen. En före detta katolik som heter George säger: ”Det var en sådan tröst att få veta att Bibeln lär att man kan få leva för evigt på jorden. Det kändes mycket mer logiskt än att komma till himlen.” *

”Himlen tillhör Jehova, men jorden har han gett åt människosönerna.” (Psalm 115:16)

^ § 13 Gud är en ande och har naturligtvis ingen fysisk kropp. (Johannes 4:24) Platsen där han bor måste därför vara i en andlig dimension som är åtskild från det fysiska universum.

^ § 19 Uttrycket ”en ny jord” avser inte ett nytt jordklot. Det avser de människor som blir godkända av Gud och som kommer att bo på jorden. (Psalm 66:4)

^ § 20 Bibeln lär att det bara är 144 000 människor som ska få komma till himlen för att regera tillsammans med Jesus. (1 Petrus 1:3, 4; Uppenbarelseboken 14:1)