Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur man stöttar någon som är sjuk

Hur man stöttar någon som är sjuk

”Precis innan pappa skulle skrivas ut från sjukhuset bad vi hans läkare att gå igenom provsvaren med oss. Läkaren försäkrade oss om att hans värden var normala, men han kollade ändå vänligt upp dem. Till hans förvåning var två av pappas värden onormalt höga. Läkaren bad om ursäkt och tog kontakt med en specialist. Pappa mår bra nu, men vi är väldigt glada att vi vågade ställa frågor.” (Maribel)

Skriv ner symtom och mediciner före läkarbesöket.

Läkarbesök och sjukhusvistelser kan verkligen vara påfrestande. Men som Maribels berättelse visar kan vänner och anhöriga göra stor skillnad i sådana situationer, deras insatser kan vara skillnaden mellan liv och död. Hur kan du hjälpa någon som är sjuk?

Före läkarbesöket. Det kan vara bra att tillsammans skriva ner vad ni vill ta upp eller fråga under läkarbesöket. Ni kan till exempel göra en lista över symtom, mediciner och eventuella tillskott. Något annat som ni kan prata om är hur han eller hon påverkas av sin sjukdom och om liknande sjukdomar finns i släkten. Ta inte för givet att läkaren känner till eller kommer att fråga efter alla detaljer.

Var respektfull när du ställer frågor, lyssna noga och gör anteckningar.

Under läkarbesöket. Det är viktigt att både du, din vän och läkaren förstår varandra. Uppmuntra din vän att själv berätta och ställa frågor. Om det skulle behövas kan också du ställa frågor, till exempel om olika behandlingsmetoder. Men undvik att lägga fram dina egna antaganden. Lyssna noga och gör anteckningar. Ibland kan det vara bra att be om ett utlåtande från ytterligare en läkare.

Repetera vad läkaren sagt och gå igenom medicinerna.

Efter läkarbesöket. Prata igenom läkarbesöket tillsammans. Se till att din vän får tag i rätt medicin och att han eller hon tar den enligt läkarens ordination. Vid allvarliga biverkningar bör ni kontakta läkaren så snabbt som möjligt. Uppmuntra din vän att vara positiv, följa läkarens råd, sätta sig in i sitt hälsotillstånd och inte missa någon eventuell uppföljning.

På sjukhuset

Se till att alla uppgifter och dokument stämmer.

Var lugn och uppmärksam. Man kan känna sig orolig och maktlös när man läggs in på sjukhus. Men om du är lugn och hjälpsam kan du få andra att slappna av och att undvika misstag. Se till att rätt uppgifter kommer med vid inskrivningen. Respektera patientens rätt att själv välja behandling. Om patienten inte kan föra sin talan, respektera då hans eller hennes anhöriga, ombud och eventuella önskningar som skrivits ner sedan tidigare. *

Berätta för personalen om sådant du lagt märke till.

Ta initiativ. Var inte rädd att berätta för läkarna om du sett någon förändring i din väns hälsa, för du är ju en av dem som känner patienten bäst. Om du ser representabel ut och är artig och vänlig, kan det motivera personalen att ge bättre vård. Det är vanligt att patienter får träffa flera olika läkare. Men du kan vara en länk mellan de olika läkarna genom att förmedla vad personal tidigare har sagt.

Var hjälpsam utan att vara i vägen.

Visa respekt och tacksamhet. Det kan vara både tungt och stressigt att jobba inom vården. Så var mot andra som du vill att de ska vara mot dig. (Matteus 7:12) Personalen är utbildad, så visa att du litar på deras kompetens och att du är tacksam för allt de gör. Det kan få dem att verkligen göra sitt bästa.

Ingen kan undvika att bli sjuk. Men om du är förutseende och ger praktiskt stöd, kan du hjälpa någon som blivit sjuk att göra det bästa av situationen. (Ordspråksboken 17:17)

^ § 8 På grund av lagar och bestämmelser varierar patienträttigheter från plats till plats. Försäkra dig om att patientens medicinska dokument och skriftliga önskningar är aktuella och i sin ordning.