Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BIBELNS SYN

Fattigdom

Fattigdom

Trots välmenta försök att bekämpa fattigdom, är miljontals människor världen över fattiga.

Kan man bli lycklig trots att man är fattig?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många tror att man måste ha det gott ställt för att vara lycklig och att verklig framgång till stor del handlar om hur mycket man har på bankkontot. De som inte kan ta sig ur fattigdomen anses inte kunna ha ett lyckligt och meningsfullt liv. Hur skulle de kunna det utan till exempel utbildning och bra vård?

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln visar att verklig lycka inte beror på ekonomisk status. Den förklarar att vi alla har ett andligt behov, som bland annat innebär att vi vill ha svar på livets stora frågor. Vi vill veta var vi kommer ifrån och varför vi finns till. I Bibeln står det: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3) De som är medvetna om det här behovet vill ta reda på vad Gud tycker i olika frågor. Både rika och fattiga kan få veta vad Bibeln lär och på det sättet få tröst och inre frid. Och då kan de bli verkligt lyckliga.

De som lever efter Bibeln kan lättare hantera sin situation som fattig. Bibelns råd hjälper människor att till exempel undvika skadliga vanor, som att dricka för mycket eller röka. Sådana vanor kostar mycket pengar och kan även leda till att man behöver dyr medicinsk vård. (Ordspråksboken 20:1; 2 Korinthierna 7:1)

Bibeln varnar också för farorna med girighet och materialism. (Markus 4:19; Efesierna 5:3) Sådana råd kan hjälpa en människa att inte spela bort sina pengar eller börja utveckla ”kärlek till pengar”. Bibeln beskriver en sådan kärlek som ”en rot till allt slags ont”. (1 Timoteus 6:10) Det spelar verkligen ingen roll hur mycket man äger – livet går inte att köpa för pengar. (Lukas 12:15) Men om man lever efter det Bibeln lär, kan man få ett meningsfullt och lyckligt liv.

De som är fattiga kanske måste kämpa för att få mat, kläder och tak över huvudet, men de kan ändå vara lyckliga. Hur då? Genom att inte längta efter det de inte har, utan i stället fokusera på hur Gud ser på dem och hur de kan glädja honom. De håller med om det som sägs i Ordspråksboken 10:22: ”Jehovas välsignelse – det är den som gör rik, och han lägger ingen smärta därtill.”

”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3)

Kommer det alltid att finnas fattigdom?

VAD BIBELN SÄGER

Människors försök att lösa problemet med fattigdom har inte lyckats. När Guds tid är inne kommer han att ta bort roten till problemet – själviska människor och korrumperade regeringar. (Predikaren 8:9) Dagens regeringar är genomsyrade av själviskhet, men vår Skapare kommer att ersätta dem med sitt rike. Hans rike är en himmelsk regering, och den kommer se till att alla människor på jorden får vad de behöver – ingen kommer att utelämnas. Så här säger Bibeln om kungen i Guds rike: ”Han skall befria den fattige som ropar på hjälp ... Han skall ha medlidande med den ringe och den fattige, och de fattigas själar skall han rädda.” (Psalm 72:12–14)

Jorden kommer att bli en fantastisk plats att leva på utan minsta spår av fattigdom. Det kommer att finnas mat och husrum för alla. I bibelboken Jesaja lovar Gud sitt folk att de ska ”bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt ... [De] skall göra fullt bruk av sina händers verk.” (Jesaja 65:21, 22) Många i dag kämpar för att överleva. Men i framtiden kommer de att ”stråla av glädje över det goda från Jehova ... och aldrig mer skall de lida brist”. (Jeremia 31:12)

VAD SPELAR DET FÖR ROLL?

Gud bryr sig om dem som lever under svåra förhållanden, och han vill ge dem ett hopp om ett bättre liv. Gud kommer snart att skapa en rättvis värld, och den tanken kan hjälpa de fattiga att härda ut.

”Han skall befria den fattige som ropar på hjälp ... Han skall ha medlidande med den ringe och den fattige, och de fattigas själar skall han rädda.” (Psalm 72:12, 13)