Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Läshjälpen Apply Yourself to Reading and Writing är en broschyr som getts ut i miljontals exemplar på mer än 100 språk.

Läs- och skrivkurser öppnar dörren till bibliska skatter

Läs- och skrivkurser öppnar dörren till bibliska skatter

”Läs- och skrivkunnighet är inte endast en mänsklig rättighet utan också ett verktyg för personligt inflytande och ett medel för social och mänsklig utveckling.” (Unesco) *

ENLIGT flera globala rapporter är det över 700 miljoner människor över 14 år som inte kan läsa. Det innebär att många i dag står utanför gränserna till kunskapens värld, och det gör det svårt för dem att ta till sig av andliga skatter i Bibeln, som ”skrivits till vår undervisning”. (Romarna 15:4) Därför erbjuder Jehovas vittnen i en del länder gratis läs- och skrivkurser i samband med sin bibelundervisning. Vad har sådana kurser lett till?

Vi kan se närmare på Jehovas vittnens verksamhet i Mexiko, där större delen av befolkningen pratar spanska. Sedan 1946 har Jehovas vittnen hjälpt mer än 152 000 personer att lära sig läsa och skriva. Många av eleverna har också i sin tur hjälpt andra att bli läskunniga. På grund av sitt fina arbete har Jehovas vittnen fått flera statliga tackbrev. I ett av dem stod det: ”Vi sätter stort värde på att ni också arbetar för vuxnas utbildning i vårt land.”

Både unga och gamla har fått stor nytta av de här kurserna. Josefina är ett av flera exempel. Hon hoppade på kursen vid en ålder av 101 år, och två år senare hade hon nått sitt mål.

Även om de flesta i Mexiko pratar spanska, hålls kurser på fler språk. Under 2013 följde man samma upplägg när elever från åtta indianstammar fick lära sig läsa och skriva på sitt modersmål.

Läskunnighet är verkligen något värdefullt som öppnar en värld av möjligheter. Men viktigast av allt är att den hjälper alla slags människor att dra nytta av Guds ord. Genom att läsa Bibeln kan man bli fri från vidskepelse, falsk religion och destruktiva livsmönster. (Johannes 8:32)

^ § 2 Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.