Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BLICK PÅ VÄRLDEN

Miljön i fokus

Miljön i fokus

Jorden producerar ren luft, näringsrik mat och rent vatten, men människan förstör miljön mer än någonsin. Forskare söker desperat efter lösningar som kan vända den nedåtgående spiralen.

Australien

Man uppskattar att det finns omkring 500 000 kubikkilometer sötvatten under havsbottnen. Vincent Post vid Flinders University i Adelaide säger: ”Havsnivån var [en gång] mycket lägre än i dag.” Eftersom kustlinjen då var längre ut, kunde regnvatten ”fylla upp grundvattennivån i områden som numera är under havet”. Forskare hoppas att dessa vattenreserver med tiden kan hjälpa de över 700 miljoner människor som har begränsad tillgång till rent vatten.

Saharaöknen

Hälften av alla stora djurarter som en gång funnits i Sahara har antingen försvunnit eller fått sitt utbredningsområde begränsat till endast 1 procent av det ursprungliga. Oroligheter i området och utbredd jakt är bara en del av problemet. Även om öknen har en lika rik biologisk mångfald som skogen, säger forskare att ”den knappa forskningen på öknens mångfald beror på det knappa ekonomiska stödet”. (Diversity and Distribution) Därför är det svårt att kartlägga öknarnas hotade ekosystem.

Världen

Man uppskattar att vart åttonde dödsfall under 2012 berodde på luftföroreningar. Enligt WHO är luftföroreningar nu ”världens enskilt största miljörelaterade hälsorisk”.