Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Våld

Våld

Den mänskliga historien har alltid kantats av våld. Kommer det att fortsätta så här för all framtid?

Hur ser Gud på våld?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många, även religiösa, menar att man kan ta till våld för att försvara sina intressen och ideal. Dessutom tycker miljontals människor att det inte är fel med underhållningsvåld.

VAD BIBELN SÄGER

I närheten av staden Mosul i norra Irak finns ruinerna efter Nineve, huvudstaden i det forntida assyriska världsväldet. Medan den fortfarande var en blomstrande storstad förutsade Gud att Nineve skulle bli ”en ödslig ödemark”. (Sefanja 2:13) Gud sa: ”Jag skall ... ställa ut dig till beskådande.” Varför sa han så? Därför att Nineve var ”blodsutgjutelsens stad”. (Nahum 1:1; 3:1, 6) Och ”Jehova avskyr en man som utgjuter blod”, som det sägs i Psalm 5:6. Gud gjorde precis som han sagt, vilket Nineves ruiner tydligt visar.

Våld har sitt ursprung hos Djävulen, människans och Guds ärkefiende, som Jesus kallade för ”människomördare”. (Johannes 8:44) Eftersom ”hela världen ligger i den ondes våld” går hans egenskaper igen i samhällets syn på våld, bland annat i förkärleken för underhållningsvåld. (1 Johannes 5:19) Om vi ska vara godkända av Gud måste vi lära oss att hata våld och älska det som Gud älskar. * Är det möjligt?

”Den som älskar våld, honom hatar Hans [Jehovas] själ.” (Psalm 11:5)

Kan våldsamma människor förändras?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många menar att människan helt enkelt är våldsam till sin natur och inte kan förändras.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln säger att vi ska lägga bort ”vrede, förbittring, uselhet, skymford och oanständigt tal”. Det sägs också: ”Klä av er den gamla personligheten med dess förehavanden och klä er i den nya personligheten.” (Kolosserna 3:8–10) Begär Gud för mycket av oss? Nej, man kan faktiskt ändra sig. * Men hur?

Det första steget är att skaffa sig sann kunskap om Gud. (Kolosserna 3:10) När  någon med ett öppet sinne lär sig mer om vår Skapares egenskaper och normer, kommer han att dras till Gud och vilja göra det som han önskar. (1 Johannes 5:3)

Det andra steget har att göra med vårt val av vänner. ”Ha inte gemenskap med någon som är hetlevrad, och umgås inte med en man som får vredesutbrott, så att du blir förtrogen med hans stigar och lägger en snara för din själ.” (Ordspråksboken 22:24, 25)

Det tredje steget inbegriper insikt. Inse att en våldsam reaktion är tecken på en allvarlig svaghet och brist på självbehärskning. Den som är fridsam visar däremot prov på inre styrka. ”Den som är sen till vrede är bättre än en väldig man”, sägs det i Ordspråksboken 16:32.

”Jaga efter frid med alla.(Hebréerna 12:14)

Kommer våldet att upphöra?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Våld har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

VAD BIBELN SÄGER

”Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer ... Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” (Psalm 37:10, 11) För de ödmjukas och fridsammas skull kommer Gud att se till att de som älskar våld får samma dom som det forntida Nineve. Sedan kommer jorden aldrig att förpestas av våld igen! (Psalm 72:7)

”De som är milda till sinnes ... skall ärva jorden.” (Matteus 5:5)

Därför är det nu dags att utveckla en fridsam personlighet, så att man kan vara bland dem som Gud bevarar. I Andra Petrus 3:9, 10 sägs det: ”Jehova ... är tålmodig mot er, eftersom han inte vill att någon skall drabbas av förintelse utan att alla skall nå fram till sinnesändring.”

”De skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.” (Jesaja 2:4)

^ § 7 Gud tillät att den forntida nationen Israel krigade för att försvara sina gränser. (2 Krönikeboken 20:15, 17) Men allt förändrades när Gud avslutade sitt förbund med Israel och i stället upprättade den kristna församlingen, som inte har några gränser.

^ § 11 I artikelserien ”Bibeln förändrar liv” i Vakttornet kan man se exempel på personer som gjort en helomvändning i sina liv.