Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

MÅNADENS TEMA

Hopp för hemlösa och fattiga

Hopp för hemlösa och fattiga

Joe är en amerikansk krigsveteran. Familjetragedier och andra olyckliga omständigheter gjorde honom hemlös under 18 år. Ibland gick han till ett bibliotek, där det hände att han småpratade med en av bibliotekarierna. De samtalen förändrade hans liv.

Martín, en ung man i Argentina, kände en andlig tomhet och tyckte livet verkade meningslöst. I sitt sökande efter mening lämnade han sitt hem, och det hela slutade med att han brukade sova på en strand. Han hittade inga svar på sina frågor, utan blev bara djupt deprimerad. Han grät och bad till Gud: ”Om du finns, så hjälp mig att finna dig.” Hur gick det för honom? Vi ska se.

ORSAKERNA till hemlöshet varierar. En del, som Joe, råkar ut för personliga tragedier. Andra gör som Martín och väljer helt enkelt bort ett ”vanligt” liv, eftersom de ser det som inrutat och meningslöst. Andra orsaker kan vara fattigdom, naturkatastrofer, våld i hemmet, drog- eller alkoholmissbruk, psykisk ohälsa, bostadsbrist eller arbetslöshet.

För inte så länge sedan sågs hemlöshet som något som var begränsat till u-länder och krisdrabbade eller krigshärjade områden. Men hemlöshet har nu ”blivit ett allvarligt samhällsproblem i de flesta i-länder”, säger psykologiprofessor Paul Toro. * Några bidragande orsaker kan vara växande ekonomiska klyftor och otillräckliga statliga insatser för låginkomstfamiljer.

Många oroar sig för morgondagen. Men en del har kunnat minska sin stress och oro genom att undersöka vad Bibeln säger om framtiden, ett ämne vi ska komma in på snart. Men Bibeln kan också hjälpa oss nu, eftersom den ger oss sunda principer att leva efter. De principerna kan förbättra vår ekonomiska situation och vår känslomässiga balans. Det är Joe och Martín levande bevis på.

BIBELN FÖRÄNDRADE HANS LIV

”Jag upplevde Joe som en intelligent, artig och ödmjuk person”, berättade Cindi, som ofta såg honom i biblioteket där hon arbetade. Eftersom hon var ett Jehovas vittne brukade hon ge honom tidskrifterna Vakttornet och Vakna! Hon bjöd också in honom till ett församlingsmöte. Där bemöttes han med vänlighet och respekt. Det gjorde att han kom tillbaka fler gånger. En man i församlingen erbjöd sig att studera Bibeln med honom, och det ville han gärna.

Joe kände att han fick sin värdighet tillbaka när han studerade Bibeln.

Joe tyckte om det han fick lära sig och började tillämpa Bibelns principer, även om det innebar stora förändringar i hans livsstil. Han förstod bland annat att livet är en gåva från Gud som måste behandlas med respekt och att rökning förorenar kroppen. (Psalm 36:9) Därför slutade han röka och började leva i enlighet med 2 Korinthierna 7:1: ”Låt oss rena oss från varje förorening.” Det här var inte bara bra för hans hälsa, utan också för hans plånbok.

Bibeln lär att man ska anstränga sig för att försörja sig själv. * (1 Thessalonikerna 4:11, 12) När Joe förstod det började han söka jobb. ”Det finns inget bättre för människan än att hon äter och dricker och låter sin själ njuta av det som är gott på grund av hennes möda”, sägs det i Predikaren 2:24. Ett arbete kan ge oss självaktning, vilket i sin tur kan göra oss gladare. Det ger oss också möjlighet att dela med oss till behövande. (Efesierna 4:28)

Cindi berättar att församlingen såg Joes uppriktiga ansträngningar och tog sig an honom. Några hjälpte honom att ansöka om bostad och annat han var berättigad till. Joe fortsatte att göra andliga framsteg, och med tiden döpte han sig och blev ett Jehovas vittne. Nu kan han tala av egen erfarenhet när han uppmuntrar andra att undersöka Bibelns visa råd. (Ordspråksboken 3:13, 14)

HAN FANN LIVETS MENING

Martín var 20 när han började söka efter livets mening. ”Jag tog droger och undersökte alla möjliga religioner och filosofier för att fylla tomrummet inom mig, men till ingen nytta”, berättar han. Efter en tid i Kalifornien flyttade han till Hawaii. ”Jag tyckte att jag hade hittat paradiset”, säger han. Men vackra omgivningar kunde inte heller fylla tomrummet. Han fortsätter: ”Jag blev så deprimerad att jag funderade på att ta livet av mig.” Det var då han bröt ihop och bad till Gud: ”Om du finns, så hjälp mig att finna dig.”

Martín ser numera positivt på livet.

Martín mindes att han hade sett en skylt med texten ”Jehovas vittnen, Rikets sal”. Han bestämde sig för att gå dit på ett möte. ”Jag hade långt hår och skägg och hade på mig samma kläder som jag haft i månader”, säger han, ”men ändå blev jag varmt välkomnad.” Martín tackade ja till ett bibelstudium och gick regelbundet från sitt ”hem” på stranden in till stadens torg för att studera.

Äntligen började Martín få svar på sina frågor. Det hjälpte honom att komma ur sin depression och känna den glädje som Jesus talade om när han sa: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov.” (Matteus 5:3)

”Folk reagerade verkligen på de förändringar jag gjorde.”

Martíns nya livssyn blev tydlig när han började leva efter samma bibliska principer som hade hjälpt Joe att ta kontroll över sitt liv. Han snyggade till sig, och med vittnenas hjälp kunde han hitta både jobb och bostad. ”Förut var jag den hemlöse mannen på torget”, berättar han, ”så folk reagerade verkligen på de förändringar jag gjorde.”

Martín återvände så småningom till Argentina, där han blev ett Jehovas vittne. Nu ser han det som en förmån att få hjälpa andra sökare att hitta livets mening.

NÄR HEMLÖSHET OCH FATTIGDOM INTE LÄNGRE FINNS

Jeremia, en av Guds forntida tjänare, levde under en väldigt svår tid. En grym fiendenation hade invaderat hans hemland, och många av hans landsmän hade förts i landsflykt och blivit slavar. (Klagovisorna 1:3) Även om Jeremia klarade sig, förlorade han i stort sett allt han ägde. I sin stora sorg bad han till Gud: ”Kom ihåg min nöd och min hemlöshet.” (Klagovisorna 3:19)

Trots sin svåra situation förlorade Jeremia inte hoppet. Varför inte? För det första visste han att Jehova aldrig skulle överge honom. (Jeremia 1:8) För det andra brukade han studera Guds ord, som talar om en tid då fattigdom och lidande ska försvinna och ersättas av fred och säkerhet. (Psalm 37:10, 11)

De här förändringarna kommer inte att bli verklighet genom människors ansträngningar, utan genom det som kallas Guds rike. (Daniel 7:13, 14) Kungen i det riket är ingen mindre än Jesus, som under sin tid på jorden hade stor medkänsla med fattiga. (Lukas 7:22; 14:13) Under hans styre ”skall den rättfärdige blomstra”, och det kommer att vara ”fred i överflöd”. ”Han skall befria den fattige som ropar på hjälp, också den nödställde och den som ingen hjälpare har. Från förtryck och våld skall han friköpa deras själ.” (Psalm 72:7, 12, 14)

”De skall bygga hus och bo i dem.” (Jesaja 65:21)

Jesus gjorde Guds rike till huvudtemat i sin undervisning. (Lukas 4:43) Han lärde människor att be: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9, 10) Hur kommer livet att bli när Guds rike har tagit makten över jorden? Bibeln ger oss några förhandsglimtar. Så här sägs det om dem som lever under Guds rikes styre:

  • ”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt. De skall inte bygga för att någon annan skall bo där; de skall inte plantera för att någon annan skall äta. ... Mina utvalda skall göra fullt bruk av sina händers verk.” (Jesaja 65:21, 22)

  • ”De skall sitta, var och en under sin vinstock och under sitt fikonträd, och ingen skall skrämma dem; ty härarnas Jehovas mun har talat.” (Mika 4:4)

Det här säkra hoppet kan vara ett ankare i stormiga tider. Dessutom kan Bibelns principer hjälpa oss att få en meningsfull och lycklig tillvaro redan nu. Det kan Joe, Martín och många andra intyga. Vår skapare, Jehova, har lovat: ”Den som lyssnar till mig skall bo i trygghet och inte behöva frukta olyckans skräck.” (Ordspråksboken 1:33) Vi hoppas att de här orden blir verklighet även för dig!

^ § 6 På grund av konflikter, våld och förföljelse har miljoner människor tvingats lämna sina hem och bli flyktingar, antingen utomlands eller i sitt hemland. Det här problemet togs upp i Vakna! för 22 januari 2002.

^ § 11 En del som vill arbeta kan inte det, kanske på grund av funktionshinder, dålig hälsa eller hög ålder. Men den som ”inte vill arbeta” tar Gud avstånd från. (2 Thessalonikerna 3:10)