Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BLICK PÅ VÄRLDEN

Asien i fokus

Asien i fokus

Asien är världens folkrikaste kontinent. Bara i Kina och Indien bor mer än en tredjedel av jordens befolkning. Vilka utmaningar står asiatiska länder inför när det gäller att utbilda och skydda sina invånare?

Utbildning skyddar barn

Enligt juridiska experter i Kina ökar risken att barn utsätts för övergrepp om föräldrarna inte undervisar dem om sex i tidig ålder. Under perioden 2010 till 2013 hanterade kinesiska åklagare omkring 8 000 anmälningar om sexuella övergrepp mot barn. Barn ”är sårbara och blir lätt måltavlor”, säger Wu Zongxian, professor i straffrätt vid Pekings lärarhögskola. ”Utbildning är nyckeln till att förebygga sexövergrepp.”

VAD BIBELN SÄGER: Förståndiga föräldrar lär sina barn hur de kan skydda sig mot ”den man som talar det som är förvänt”. (Ordspråksboken 2:1, 10–12, fotnoten)

Flickbarnsdöd efter tyfoner

Enligt en studie är det genomsnittliga antalet flickbebisar som dör i Filippinerna under året efter en tyfon 15 gånger större än det totala antalet omkomna människor i själva stormen. Bidragande faktorer kan vara att familjer drabbas av arbetslöshet eller stora reparationskostnader efter stormen. Det kan också bero på att föräldrar fördelar mat, hälsovård och liknande ojämnt mellan sina barn.

VAD BIBELN SÄGER: ”Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom.” (Jesaja 58:7, Bibel 2000)

Självmord bland äldre i Sydkorea

Mer än en fjärdedel av självmorden i Sydkorea under 2011 begicks av personer som var 65 år eller äldre. Några forskare tror att fenomenet beror på en förändrad inställning till vård av äldre och på ekonomiska faktorer – nästan 50 procent av alla äldre i Sydkorea lever i relativ fattigdom. Numera tycker inte ens hälften av sydkoreanerna att barnen ska ta hand om sina åldrande föräldrar.

VAD BIBELN SÄGER: ”Ära din far och din mor.” (Efesierna 6:2)