Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

BIBELNS SYN

Lidande

Lidande

En del tror att Gud orsakar att människor får lida eller åtminstone att han inte bryr sig om vad de råkar ut för. Du kanske blir förvånad över vad Bibeln säger om det här.

Är Gud orsak till att vi får lida?

”Nej, sannerligen, Gud handlar inte ondskefullt.” (Job 34:12)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Vissa säger att allt som händer är Guds vilja och att han därför ligger bakom vårt lidande. De tror till exempel att naturkatastrofer är ett sätt för honom att straffa syndare.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln är tydlig med att Gud inte orsakar människors lidande. Den säger bland annat att det vore fel att påstå att man ”prövas av Gud”. Varför det? Den förklarar vidare: ”Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” (Jakob 1:13) Gud är med andra ord inte orsak till de problem vi drabbas av eller till det lidande som blir följden. Det hade varit ondskefullt av honom, och ”Gud handlar inte ondskefullt”. (Job 34:12)

Om det inte är Gud som ligger bakom lidandet, vem eller vad beror det på då? Mycket av det lidande som människor drabbas av beror tyvärr på andra ofullkomliga människor. (Predikaren 8:9) Dessutom är många av de problem vi råkar ut för rena tillfälligheter. Man befinner sig helt enkelt på fel plats vid fel tillfälle. (Predikaren 9:11) Bibeln lär också att ”den här världens härskare”, Satan Djävulen, är ansvarig för mycket av människors lidande. Det sägs att ”hela världen ligger i den ondes våld”. (Johannes 12:31; 1 Johannes 5:19) Det är Satan, inte Gud, som bär skulden för eländet i världen.

Bryr Gud sig om att människor får lida?

”I allt deras kval led han kval.” (Jesaja 63:9)

VAD MÄNNISKOR SÄGER Många tror att Gud inte bryr sig om våra problem.

En skribent skrev om det han kallar Guds ”uppenbara brist på barmhärtighet och medkänsla som reaktion på vårt lidande”. Han menar att om Gud existerar visar han en ”skoningslös likgiltighet” mot människor.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln beskriver Gud som raka motsatsen till skoningslös och likgiltig. Den lär att Gud känner med oss och att han snart kommer att göra slut på vårt lidande. Vi ska se närmare på tre tröstande tankar från Bibeln.

Gud är medveten om vårt lidande. Inte en enda tår under hela mänsklighetens historia har gått Jehova * obemärkt förbi. Hans ”klara blick” ser allt. (Psalm 11:4; 56:8) Det blev tydligt när hans tjänare blev förtryckta i forna tider. ”Jag har helt visst sett betrycket hos mitt folk”, sa Gud, ”jag känner till de smärtor de lider.” (2 Moseboken 3:7) Han var alltså fullt medveten om deras situation. Många har blivit tröstade av den vetskapen, att Gud vet vad vi går igenom, till och med sådant som ingen annan kan se eller förstå. (Psalm 31:7; Ordspråksboken 14:10)

Gud känner med oss när vi lider. Jehova Gud är inte bara medveten om att vi lider; det påverkar honom djupt. Han blev uppriktigt bedrövad när hans tjänare på Bibelns tid hade det svårt. ”I allt deras kval led han kval”, sägs det i Bibeln. (Jesaja 63:9) Även om Gud är överlägsen människor har han medlidande med dem som lider, som om deras smärtor vore hans egna. ”Jehova är mycket ömsint och barmhärtig”, som det sägs i Jakob 5:11. Dessutom ger han oss styrka så att vi kan härda ut. (Filipperna 4:12, 13)

Gud kommer att göra slut på allt lidande. Enligt Bibeln kommer Gud att se till att ingen människa någonsin ska behöva lida igen. Hans kungarike kommer att genomföra drastiska förändringar här på jorden. Bibeln lovar att Gud ”skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:4) Men vad kommer att hända med dem som redan har dött? Gud kommer att ge dem livet tillbaka här på jorden så att de också kan få uppleva en värld utan lidande. (Johannes 5:28, 29) Ingen kommer heller att plågas av hemska minnen från det flydda, för Jehova har lovat att ”det som varit skall man inte mer komma ihåg, inte heller skall tanken på det komma upp i hjärtat”. (Jesaja 65:17) *

^ § 13 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.

^ § 15 När det gäller varför Gud under en tid tillåtit lidandet och hur han kommer att göra slut på det, se kapitel 8 och kapitel 11 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen.