Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BLICK PÅ VÄRLDEN

Religion i fokus

Religion i fokus

Religionen borde vara en enande kraft. Men alltför ofta leder den till konflikter och misstro.

Världen

Mer än tre fjärdedelar av jordens befolkning lever i länder som har avsevärda inskränkningar i religionsfriheten i form av restriktioner från statligt håll eller fientlighet från det omgivande samhället. Under en femårsperiod har antalet länder med fall av trakasserier mot religiösa minoriteter nästan fördubblats.

ATT FUNDERA PÅ: Av vilka olika anledningar kan människor ha svårt för religion? (Matteus 23:27, 28; Johannes 15:19)

England

Den före detta premiärministern Tony Blair skriver i tidningen Observer att ett vanligt motiv till terrordåd på senare tid är ”missbruk av religion”. Han säger: ”Striderna under det här århundradet kommer troligen inte att bero på extrema politiska ideologier, som under 1900-talet, utan kommer sannolikt att grunda sig i kulturella eller religiösa skillnader.”

ATT FUNDERA PÅ: Varför är religion så ofta en orsak till splittring? (Markus 7:6–8)

Australien

Australiens statistikbyrå rapporterar att var femte australier uppger att de inte har någon religiös tillhörighet. ”Religiös tillhörighet” är inte heller ”detsamma som att vara religiöst aktiv”, sägs det i rapporten. Endast 15 procent av männen och 22 procent av kvinnorna med religiös tillhörighet är aktiva i en religiös eller andlig grupp.

ATT FUNDERA PÅ: Vad har gjort många skeptiska till organiserad religion? (Matteus 7:15–20)