Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INTERVJU | STEPHEN TAYLOR

En professor i externredovisning berättar om sin tro

En professor i externredovisning berättar om sin tro

Stephen Taylor undervisar och forskar vid University of Technology i Sydney i Australien. Han studerar finansmarknader och olika sätt att effektivt reglera dem. Vakna! frågade honom hur hans forskning har påverkat hans tro.

Berätta om din bakgrund.

Mina föräldrar gick i kyrkan och var ärliga och hårt arbetande människor. De ville att jag skulle skaffa mig en bra utbildning, så jag läste ekonomi vid University of New South Wales. Jag fastnade för forskningsbiten och bestämde mig för att satsa på en akademisk karriär.

Vilket forskningsområde inriktade du dig på?

Jag ville framför allt förstå hur aktiemarknader fungerar. Aktiehandel gör det möjligt att köpa och sälja andelar i olika företag. Företagen använder sedan det investerade kapitalet för att driva sin verksamhet. Bland annat forskar jag kring de faktorer som påverkar aktiekursen.

Kan du ge något exempel?

Företag förväntas rapportera sina resultat regelbundet. De här rapporterna hjälper investerare att avgöra ett företags ekonomiska situation. Men en del av de metoder som används för att rapportera resultat är inte standardiserade. Vissa ser det här som ett kryphål i systemet som företag kan utnyttja för att mörka sin lönsamhet och sitt egentliga värde. Hur kan investerare få tag på korrekt och tillförlitlig information? Och vilken information behöver myndigheter för att kunna upprätta rättvisa regler för finansmarknaden? Det är sådana frågor som jag och mina kolleger försöker få svar på.

 Hur ser din religiösa bakgrund ut?

Jag brukade gå i presbyterianska kyrkan med mina föräldrar men slutade med det under tonåren. Jag trodde på en skapare och hade respekt för Bibeln, men jag tvivlade på att religion kunde ha något praktiskt värde i livet. För mig verkade religiösa församlingar mest ha en social funktion. Jag besökte flera storslagna kyrkor runt om i Europa och undrade hur de kunde vara så påkostade när det finns så mycket fattigdom i världen. Sådana här funderingar gjorde att jag fick en skeptisk inställning till religion.

Vad fick dig att ändra åsikt?

Min fru Jennifer började studera Bibeln med Jehovas vittnen och besöka deras möten, så jag tänkte att jag borde följa med för att se vad de höll på med. Jag kom snart underfund med att jag nästan inte visste någonting om Bibeln. Det kom som en chock! Därför började jag också studera Bibeln med vittnena.

Jag var imponerad av vittnenas studiemetod. De väckte en fråga, sammanställde och analyserade fakta och drog sedan logiska slutsatser – samma metod som jag använde i min forskning! Jag blev döpt som ett Jehovas vittne 1999, ett par år efter min fru.

Har dina kunskaper inom ekonomi stärkt din tro på Bibeln?

Definitivt. Den lag som Gud gav till det forntida Israel tog till exempel upp problem som ekonomer brottas med än i dag. Lagen krävde att israeliterna skulle låta en del av sin skörd tillfalla de fattiga (ett slags beskattnings- och försäkringssystem), ge räntefria lån åt behövande (säkra tillgång till kapital) och ge tillbaka arvsbesittningar till de ursprungliga ägarna vart femtionde år (skydd av äganderätten). (3 Moseboken 19:9, 10; 25:10, 35–37; 5 Moseboken 24:19–21) De här och liknande anordningar hjälpte folket på tre viktiga sätt: För det första var de ett stöd i ekonomiskt svåra tider. För det andra hjälpte de människor att ta sig ur långvarig fattigdom. Och för det tredje jämnade de ut de ekonomiska klyftorna. Allt det här mer än 3 000 år innan ekonomi blev en accepterad vetenskaplig disciplin!

Bibeln uppmuntrar också till en inställning och ett uppförande som främjar ekonomisk trygghet. Den lär till exempel att man ska vara ärlig, pålitlig, omtänksam och generös. (5 Moseboken 15:7–11; 25:15; Psalm 15) Efter den senaste globala finanskrisen har en del handelshögskolor och organisationer intressant nog vädjat till dem inom finanssektorn att förbinda sig att följa vissa etiska normer. Men enligt min åsikt överträffas alla sådana normer av det Bibeln har att säga om etik och moral.

Hur har din tro påverkat dig personligen?

Att börja studera Bibeln är den bästa ”investering” jag någonsin gjort.

Jennifer säger att jag har blivit mer resonlig. Förut var jag lite av en perfektionist och hade en benägenhet att se allting i svart och vitt. Det var kanske därför jag tyckte så mycket om redovisning! Bibelns principer har definitivt hjälpt mig att bli mer balanserad. Jag är mycket lyckligare nu, och det är min familj också. Vi tycker dessutom om att berätta för andra om Bibelns praktiska vishet. Att börja studera Bibeln är den bästa ”investering” jag någonsin gjort.